Om det är något du ska reservera tid för redan nu så är det den 7-8 mars 2019.

Nationell Välfärdskonferens
för kommunala beslutsfattare

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

FÖRELÄSNING

Malmö 4 april 2019 kl 17.00 – 20.00

Föreläsning om mobbing, mobilen och internet

Nätmobbning pågår!
Vad man ska göra, hur man ska kunna ingripa och angripa när situationen tar överhanden.
Nätmobbing pågår dessutom på ett annorlunda och mera slutet sätt.

Vi på PikuKommun är glada att nu kunna bjuda in till denna så efterfrågade föreläsning med Andreas Glingfors.
Malmö 4 april 2019 kl 17.00 – 20.00

Läs mer och till anmälan >>

UTBILDNING

Hedersrelaterat våld
– när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet

Hur kan man mörda sin egen dotter som man älskar? 
Det här är en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck, om hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och pojkars liv i gränslandet mellan olika kulturer och om skam, hotet mot familjetrygghet och misstänksamhet mot samhälle och myndigheter.
För chefer, personal och förtroendevalda inom socialtjänst och skola/förskola.

UTBILDNING

Att åldras i ett främmande land
– om professionellt bemötande i äldreomsorgen

Förvandla kulturkrockarna till kulturmöten istället – med ny kunskap och interkulturell kompetens
Utbildningsdagen beskriver på ett lättfattligt, varmt och initierat sätt de kulturkrockar som kan uppstå inom vården,
och erbjuder konkreta tips på hur man istället kan skapa kulturmöten genom att ha en högre interkulturell kompetens.
En utbildningsdag för chefer, personal inom äldreomsorgen/socialtjänsten och förtroendevalda i berörda nämnder.

UTBILDARE

Anna Melle är en uppskattad föreläsare med entusiasm och medryckande energi. Hon har bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och bemötande inom vården. Anna är legitimerad gymnasielärare, men har även arbetat som undersköterska och tolk, och har mer än 40 års erfarenhet av integrationsarbete. Hon är författare till nio olika böcker om bl.a. hedersvåld och om hur det är att åldras i ett främmande land.

UTBILDNING

Nyvalda och omvalda 2018 Styr eller avgå!

En ny mandatperiod inleds!
Du som är ny- eller omvald under denna mandatperiod vill förverkliga den politik du står för oavsett om du tillhör majoriteten eller oppositionen.
En förutsättning för att lyckas är att du har klart för dig vilket ansvar och vilka befogenheter som följer med ditt uppdrag.
Detta kräver i sin tur att du har kunskap om hur de formella och informella spelreglerna ser ut i teori och praktik.

UTBILDARE

Axel Danielsson

Axel Danielsson är konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting. Axel är författare till handboken Kommunal Nämndadministration och är en mycket erfaren utbildare av anställda och förtroendevalda inom den kommunala sektorn.

Omdömen från våra deltagare

Carina Sundberg, Hässleholm

DELTAGARE UTBILDNINGEN - STRESSHANTERING OCH UTMATTNINGSSYNDROM

”Föreläsningen gav mej många värdefulla tips att använda i arbetet och på fritiden”

Christel Strömsholm-Trulsson, Svedala

DELTAGARE UTBILDNINGEN - STRESSHANTERING OCH UTMATTNINGSSYNDROM

”Mycket spännande och intressant”

Jessika Cansund, Svedala

Deltagare utbildningen - Stresshantering och utmattningssyndrom

”Definitivt en av de bästa kurser jag varit på!”

Rickard Brinck

Deltagare utbildningen - Riksdagsbeslut, Ny förvaltningslag

“Det var informativt och fokus på det viktigaste.
Det blev väldigt bra diskussioner.”

Frida Olofsson

Deltagare utbildningen - Att skriva exploateringsavtal

“Verkligen spot on på case!
Utbildningen hjälpte mig med ett case som jag jobbar med idag.”

elsie

Linda Ljungberg

Deltagare utbildningen - Att upprätta en dokumenthanteringsplan

“Utbildningen var konkret, nyttig och lärorik.”

Helena Nilsson

Chef för deltagare till utbildning

“Det var en lärorik utbildning, med en underbar föreläsare och god mat. Vi fick en bra grund att stå på och bra tips att ta med oss in i vårt arbete.”

Vill du ha bättre koll på våra nya utbildningar?

Ta del av vårt nyhetsbrev!