Upphandlingsfrågorna blir allt viktigare!

Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl

En 8 dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare av komplicerade upphandlingar.

Upphandlingsfrågorna blir allt viktigare och intar en central roll inom den offentliga sektorn och då inte minst för kommunerna/upphandlande myndigheterna. Det är därför av största vikt att de som arbetar med frågorna har goda kunskaper och insikter inom ämnesområdet.. Efter avslutad utbildning utfärdas, efter ett kunskapsprov, ett certifikat, som belägger att deltagaren genomgått denna certifieringsutbildning och uppnått betyget godkänt.

8 dagar hösten 2019, Sturup >>

8 dagar hösten 2019, Göteborg >>

Utbildare

PO Andersson är operativ i det praktiska upphandlingsarbetet och hans pedagogik bygger på egna erfarenheter ifrån hela den offentliga sektorn samt genom medverkan i olika sammanhang med lagstiftningsarbetet kring offentlig upphandling. PO Andersson är i dag också huvudlärare i offentlig upphandling hos Stockholms Internationella Handelsskola.

STUDIERESA 8 oktober 2019 kl 08.00 – ca 18.30

Studieresa till Demensbyn på Fyn, Danmark

Demensbyn i Danmark har en fantastisk verksamhet för sina brukare och är en förebild som tar emot hundratals studiebesök från olika länder varje år! Nu kan det bli din tur att följa med. Den internationellt kända Demensbyn i Svendborg ska helt enkelt upplevas på plats!
Vilka idéer kan du ta med hem till demensvården i din kommun?

Läs mer och till anmälan >>

Omdömen från våra deltagare

Carina Lundberg, verksamhetsområdeschef, äldreomsorgen

Deltagare utbildningen - Offentlighet och sekretess – i teori och praktik, Luleå

En intressant dag, där föreläsaren gjorde min dag. Jan Turvall har en förmåga att få en lagtext förståelig.
Gick från föreläsningen inspirerad och med mer kunskap i min “ryggsäcken.

Tack Jan för en helt suverän dag.

Carina Lundberg, verksamhetsområdeschef, äldreomsorgen

Deltagare utbildningen: Offentlighet och sekretess – i teori och praktik, Luleå

En intressant dag, där föreläsaren gjorde min dag.
Jan Turvall har en förmåga att få en lagtext förståelig. Gick från föreläsningen inspirerad och med mer kunskap i min “ryggsäcken.
Tack Jan för en helt suverän dag.

Annika Sundberg – Assistent/reception

Deltagare utbildningen - Säkerhet i reception

Fantastisk och inspirerande föreläsare. Stort A till Andreas Ring!

Berkant Yilmaz – Dödsbohandläggare

Deltagare utbildningen - Specialdag om Dödsboanmälningar

Anns pedagogik, passion för ämnet och härliga humor gör det inte bara henne till fantastisk föreläsare men hon gjorde dagen otroligt lärorik men också väldigt väldigt rolig.

Christer Persson, Miljöassistent

Deltagare utbildningen - STURUP - Säkerhet i reception

Sagt om Andreas Ring på utbildningen Säkerhet i reception:

Sällan man träffar på en så engagerad föreläsare.

Christoffer Holmström, Västerås

DELTAGARE UTBILDNINGEN - DELEGATION, JOUR OCH BEREDSKAP – MED ALLA NYHETER

”Kunskapen – gav otroligt mycket. Otroligt kunnig och pedagogisk utbildare som gjorde ett omfattande och svårt ämne lättbegripligt. Verkligen toppen!”

Carina Sundberg, Hässleholm

DELTAGARE UTBILDNINGEN - STRESSHANTERING OCH UTMATTNINGSSYNDROM

”Föreläsningen gav mej många värdefulla tips att använda i arbetet och på fritiden”

Dags att ladda för 2020

Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare

5 – 6 mars 2020
Clarion Hotel & Congress, Malmö Live

Två spännande dagar med guldkant och hög kvalitet utlovas!

Är du en EARLY BIRD?
Då får du nästan 30% rabatt!
Early Bird-pris 4.950 kr exkl moms 
t o m 15 augusti 2019!
(ord pris 6.950 kr exkl moms)

Läs mer och till anmälan…

Med tanke på den osannolika succén för Future & Welfare 2019 så har vi verkligen “lagt ribban” för hög kvalitet och lovar att det blir minst lika bra 2020!

Vill ni ha utbildning på hemmaplan?

Har ni och era grannkommuner en grupp på runt 15 personer eller fler blir det lönsamt för er.

Piku är en stolt partner till IM och bidrar till IM´s arbete för allas rätt till utbildning.
Utbildning är exempelvis avgörande för att ta sig ur fattigdom och i kampen mot barnäktenskap.