Sök utbildning

Sök utbildningsort

Kommande utbildningar

27
februari, 2020
Rikskonferens om Personcentrerad vård
09:00 - 16:15
Clarion Hotel Sign, Ö Järnvägsgatan 35, Stockholm

Välkommen till Rikskonferens om Personcentrerad vård, en ”hands-on”- konferens som hjälper er att komma igång eller få inspiration för att ta nästa steg i...

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
03
mars, 2020
Enskilda vägar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Det kommunala ansvaret för gator och vägar och dess underhåll. Utbildningsdagen går igenom den styrande lagstiftningen och hur denna ska tillämpas.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
05
mars, 2020
Enskilda vägar
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Det kommunala ansvaret för gator och vägar och dess underhåll. Utbildningsdagen går igenom den styrande lagstiftningen och hur denna ska tillämpas.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
05
mars, 2020
Kommunal nämndadministration
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

En fullständig utbildning och genomgång för förvaltnings-chefer, handläggare och nämndsekreterare. Utbildning med PikuKommun och Axel Danielsson.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
05
mars, 2020
Ledarutbildning BAS 2.0 – 3 dagar
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
10
mars, 2020
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Specialutbildning för socialnämndens ordförande och presidier: Inom socialnämndens verksamhetsområde är ansvaret både stort och specifikt – särskilt för dig som är ordförande eller ingår i...

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
11
mars, 2020
Schema och bemanningsplanering för ”Heltid som norm”
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Men omställningsarbetet kommer inte utan stora utmaningar. Att göra rätt genom att börja rätt, är poängen. Det är vad den här utbildningsdagen handlar om.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
12
mars, 2020
Stressrelaterad ohälsa inom skolvärlden
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen belyser utmaningen att möta ungdomar i stress och i deras sårbarhet och behov av stöd och vi visar hur man aktivt och på...

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
12
mars, 2020
Kommunutredningens slutbetänkande
08:45 - 12:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Var på plats när vi presenterar utredningens slutbetänkande, och vilka åtgärder som föreslås för att kommunerna ska ha kapacitet att klara sina uppdrag framöver.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
13
mars, 2020
Stressrelaterad ohälsa inom skolvärlden
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Utbildningsdagen belyser utmaningen att möta ungdomar i stress och i deras sårbarhet och behov av stöd och vi visar hur man aktivt och på...

17
mars, 2020
Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
18
mars, 2020
Myndigheternas hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

Vad behöver jag som anställd i offentlig förvaltning ha för kunskap om hanteringen av rättshaverister?

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
18
mars, 2020
Särskilt begåvade elever – en särskild utmaning och möjlighet
16:00 - 19:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Den här eftermiddagen handlar om differentierad undervisning för elever med en förmåga att nå längre i sin kunskapsutveckling, även kallade särskilt begåvade elever.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
19
mars, 2020
Kommunutredningens slutbetänkande
08:45 - 12:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Var på plats när vi presenterar utredningens slutbetänkande, och vilka åtgärder som föreslås för att kommunerna ska ha kapacitet att klara sina uppdrag framöver....

19
mars, 2020
Säkerhet i Reception
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips i utbildningen Säkerhet i reception. Hur tänker man kring bemötande och hantera besvärliga situationer.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
24
mars, 2020
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Diagnostisk familjekunskap inom det sociala arbetet. Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas...

25
mars, 2020
Schema och bemanningsplanering för ”Heltid som norm”
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Men omställningsarbetet kommer inte utan stora utmaningar. Att göra rätt genom att börja rätt, är poängen. Det är vad den här utbildningsdagen handlar om.

25
mars, 2020
Kommunutredningens slutbetänkande
08:45 - 12:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Var på plats när vi presenterar utredningens slutbetänkande, och vilka åtgärder som föreslås för att kommunerna ska ha kapacitet att klara sina uppdrag framöver.

26
mars, 2020
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall...

26
mars, 2020
Kommunutredningens slutbetänkande…
08:45 - 12:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Var på plats när vi presenterar utredningens slutbetänkande, och vilka åtgärder som föreslås för att kommunerna ska ha kapacitet att klara sina uppdrag framöver.

26
mars, 2020
Ta fram kraften i teamet
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under denna utbildningsdag får deltagarna ytterligare kunskaper om hur individer, team och organisation drar åt samma håll med glädje!

30
mars, 2020
När arbetstagaren inte klarar av sitt arbete
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

På denna utbildningsdag får du lära dig vad du som chef kan göra i förebyggande syfte och hur du bör och ska agera när...

31
mars, 2020
Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

02
april, 2020
Äldre och missbruk
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

På denna utbildningsdag får du kunskap och metoder för ditt arbete så att du genom rätt bemötande kan både se, höra och förstå den...

02
april, 2020
Stressrelaterad ohälsa inom skolvärlden
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Utbildningsdagen belyser utmaningen att möta ungdomar i stress och i deras sårbarhet och behov av stöd och vi visar hur man aktivt och på...

02
april, 2020
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Det här är en utbildningsdag för dig som skriver exploateringsavtal – och vad du särskilt bör tänka på.

03
april, 2020
Psykisk ohälsa hos äldre
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Utbildningsdagen ger insikter o kunskaper om hur på bästa sätt kunna arbeta med psykisk ohälsa hos äldre o aktivt bidra till en ökad livskvalitet...

03
april, 2020
Stressrelaterad ohälsa inom skolvärlden
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Utbildningsdagen belyser utmaningen att möta ungdomar i stress och i deras sårbarhet och behov av stöd och vi visar hur man aktivt och på...

15
april, 2020
Särskilt begåvade elever – en särskild utmaning och möjlighet
16:00 - 19:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

Den här eftermiddagen handlar om differentierad undervisning för elever med en förmåga att nå längre i sin kunskapsutveckling, även kallade särskilt begåvade elever.

16
april, 2020
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotell Slottsparken, Storgatan 76, Linköping

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall...

Se alla utbildningar