PikuKommun erbjuder din kommun att genomföra en kommunanpassad utbildning på hemmaplan: ”Upphandlingsprocessen – från Ax till Limpa”

Beställ utbildningen under två dagar under hösten 2018! Gäller i vecka 36, 37, 40, 41, 45 eller 48.

Utbildare P O Andersson

Piku AB samarbetar med P O Andersson som har mångårig erfarenhet ifrån offentlig upphandling. P O har varit verksam inom området i mer än 30 år och har under de åren genomfört mer än 350 utbildnings- och konsultuppdrag i kommun, stat och landsting.

Omdömen från våra deltagare

Rickard Brinck

En av deltagarna på utbildningen Riksdagsbeslut; ny förvaltningslag

"Det var informativt och fokus på det viktigaste. Det blev väldigt bra diskussioner."

Frida Olofsson

Deltagare på utbildningen "Att skriva exploateringsavtal"

"Verkligen spot on på case! Utbildningen hjälpte mig med ett case som jag jobbar med idag."

elsie

Linda Ljungberg

Deltagare till Att upprätta en dokumenthanteringsplan

"Utbildningen var konkret, nyttig och lärorik."

Helena Nilsson

Chef för deltagare till utbildningen

"Det var en lärorik utbildning, med en underbar föreläsare och god mat. Vi fick en bra grund att stå på och bra tips att ta med oss in i vårt arbete."

Vill du ha bättre koll på våra nya utbildningar?

Ta del av vårt nyhetsbrev!