Vi har samlat ett flertal utbildningar för presidier, socialnämnd, kommunala bolag och revision mm
– på olika orter i landet och med några av de mest skickliga och kunniga utbildarna.
Boka din plats redan idag!

Ekonomin för beslutsfattare i kommunala bolag
GÖTEBORG 16/5  •  STURUP 20/5  •  UMEÅ 4/6

Upphandling – grunderna som en politiker bör känna till
MALMÖ 23/9  •  GÖTEBORG 24/9  •  GÄVLE 26/9 

Specialutbildning för presidierna i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder
STURUP 13/5

Utbildningsdag för politiker i socialnämnden och dess ledningsgrupp
LULEÅ 22/5

Nyvalda och omvalda revisorer och berörda tjänstemän
STURUP 14/6

STUDIERESA

17 juni 2019 kl 08.00 – ca 18.30

Studieresa till Demensbyn på Fyn, Danmark

Demensbyn i Danmark har en fantastisk verksamhet för sina brukare och är en förebild som tar emot hundratals studiebesök från olika länder varje år! Nu kan det bli din tur att följa med.
Den internationellt kända Demensbyn i Svendborg ska helt enkelt upplevas på plats!
Vilka idéer kan du ta med hem till demensvården i din kommun?

Läs mer och till anmälan >>

UTBILDNING

Presidieutbildning för ny- och omvalda

En väl fungerande ordförande och ett presidium som är väl insatt i sin uppgift bidrar till att sammanträdena blir effektiva och utvecklande, för både förtroendevalda och förvaltning. En okunnig ordförande och ett presidium som inte känner sin uppgift och roll kan riskera att skapa osäkerhet och dålig stämning som i värsta fall kan leda till mindre lyckade beslut.

Läs mer…

Kommande utbildningstillfälle: 

STURUP måndag 13 maj 2019

UTBILDARE

Axel Danielsson är konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting. Axel är författare till handboken Kommunal Nämndadministration och är en mycket erfaren utbildare av anställda och förtroendevalda inom den kommunala sektorn.

Future & Welfare 2019

Tack för denna gång!

”Superinspirerande och en utblick på många plan, många nya kontakter. Stort tack!”

”Mycket fint välkomnande när vi ankom onsdag kväll. Välorganiserat och mycket bra lokaler med boende och konferens. Stort tack, jag ser fram emot nästa års konferens😊”

”Mycket bra talare och ämnen, verkligen relevant!”

”Kommun och näringsliv borde delta tillsammans på ett sådant här event, för att få en gemensam utgångspunkt för att ta kliven framåt tillsammans; kommun och de som levererar i kommunen.”

”Mycket bra föreläsare, korta föreläsningar i aktuella ämne. Välordnat!”
Ulf Svensson, Kommundirektör, Värnamo

”Som helhet tycker jag att det var två mycket trevliga och givande dagar. Tack för ett mycket trevligt mottagande onsdag kväll.”
Carina Ylipuranen, Socialchef, Övertorneå kommun

”Jag vill återigen tacka dig för inbjudan till de två underbara givande och lärorika dagar som vi fick möjlighet att vara med på. Ni hade verkligen satt ribban högst och den var i världsklass. Vi blev väldigt inspirerade och har lärt oss massor. Samtidigt tack för er generositet och gest för Fryshuset och de hemlösa ungdomarna.”
Bahareh

”Väl planerad och bra sammansättning på medverkande som belyste temat från olika synvinkel. Mycket givande att det inte blev små detaljfrågor utan fokus var på de stora utmaningarna på ett övergripande nivå.”
Jahangir Hosseinkhah, Malmö stad

”Mycket goda intryck från konferensen! Malmö bjöd på bra konferens och boende.”
Gunnar Jutterström, Omsorgsnämndens 2:e vice ordförande, Örnsköldsvik

”Bra arrangemang, intressanta föreläsare och fin konferensmiljö.”
Hans Johansson, Verksamhetschef, Borås Stad – Arbetslivsförvaltningen

”Bra, trevliga lokaler och bra logistik. I huvudsak intressanta föreläsare, i synnerhet Kairos Future och Fadi Barakat!”
Fredrik Geijer, kommundirektör, Trelleborgs kommun

”Mycket bra! Givande! Lärorikt! Inspirerande!”
Lisa Bäck, Lomma kommun

”Mkt bra sammansättning av intressanta föreläsare – inspiration med ett brett spektrum av intressanta områden.”
Ingrid Linge Borgström, enhetschef, Landskrona stad

Grattis till Borås Stad som tog hem priset Årets Innovativa Kommun!

Läs mer…

Omdömen från våra deltagare

Christoffer Holmström, Västerås

DELTAGARE UTBILDNINGEN - DELEGATION, JOUR OCH BEREDSKAP – MED ALLA NYHETER

”Kunskapen – gav otroligt mycket. Otroligt kunnig och pedagogisk utbildare som gjorde ett omfattande och svårt ämne lättbegripligt. Verkligen toppen!”

Carina Sundberg, Hässleholm

DELTAGARE UTBILDNINGEN - STRESSHANTERING OCH UTMATTNINGSSYNDROM

”Föreläsningen gav mej många värdefulla tips att använda i arbetet och på fritiden”

Christel Strömsholm-Trulsson, Svedala

DELTAGARE UTBILDNINGEN - STRESSHANTERING OCH UTMATTNINGSSYNDROM

”Mycket spännande och intressant”

Jessika Cansund, Svedala

Deltagare utbildningen - Stresshantering och utmattningssyndrom

”Definitivt en av de bästa kurser jag varit på!”

Rickard Brinck

Deltagare utbildningen - Riksdagsbeslut, Ny förvaltningslag

“Det var informativt och fokus på det viktigaste.
Det blev väldigt bra diskussioner.”

Frida Olofsson

Deltagare utbildningen - Att skriva exploateringsavtal

“Verkligen spot on på case!
Utbildningen hjälpte mig med ett case som jag jobbar med idag.”

elsie

Linda Ljungberg

Deltagare utbildningen - Att upprätta en dokumenthanteringsplan

“Utbildningen var konkret, nyttig och lärorik.”

Piku är en stolt partner till IM och bidrar till IM´s arbete för allas rätt till utbildning.
Utbildning är exempelvis avgörande för att ta sig ur fattigdom och i kampen mot barnäktenskap.

Vill du ha bättre koll på våra nya utbildningar?

Ta del av vårt nyhetsbrev!