Nyvalda och omvalda 2018 Styr eller avgå!

En ny mandatperiod inleds!
Du som är ny- eller omvald under denna mandatperiod vill förverkliga den politik du står för oavsett om du tillhör majoriteten eller oppositionen.
En förutsättning för att lyckas är att du har klart för dig vilket ansvar och vilka befogenheter som följer med ditt uppdrag.
Detta kräver i sin tur att du har kunskap om hur de formella och informella spelreglerna ser ut i teori och praktik.

Axel Danielsson

Axel Danielsson är konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting. Axel är författare till handboken Kommunal Nämndadministration och är en mycket erfaren utbildare av anställda och förtroendevalda inom den kommunala sektorn.

 

Omdömen från våra deltagare

Rickard Brinck

En av deltagarna på utbildningen Riksdagsbeslut; ny förvaltningslag

"Det var informativt och fokus på det viktigaste. Det blev väldigt bra diskussioner."

Frida Olofsson

Deltagare på utbildningen "Att skriva exploateringsavtal"

"Verkligen spot on på case! Utbildningen hjälpte mig med ett case som jag jobbar med idag."

elsie

Linda Ljungberg

Deltagare till Att upprätta en dokumenthanteringsplan

"Utbildningen var konkret, nyttig och lärorik."

Helena Nilsson

Chef för deltagare till utbildningen

"Det var en lärorik utbildning, med en underbar föreläsare och god mat. Vi fick en bra grund att stå på och bra tips att ta med oss in i vårt arbete."

Vill du ha bättre koll på våra nya utbildningar?

Ta del av vårt nyhetsbrev!