Sök utbildning

Sök utbildningsort

Kommande utbildningar

04
februari, 2020
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips i utbildningen Säkerhet i reception. Hur tänker man kring bemötande och hantera besvärliga situationer.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
11
februari, 2020
Den rättsliga hanteringen av LVU-ärenden och praxis
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen innehåller en allmän genomgång av de aktuella lagbestämmelserna med nedslag i förarbetena och aktuell praxis inom LVU-området.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
12
februari, 2020
Den rättsliga hanteringen av LVU-ärenden och praxis
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Utbildningsdagen innehåller en allmän genomgång av de aktuella lagbestämmelserna med nedslag i förarbetena och aktuell praxis inom LVU-området.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
27
februari, 2020
Äldre och missbruk
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du kunskap och metoder för ditt arbete så att du genom rätt bemötande kan både se, höra och förstå den...

27
februari, 2020
Rikskonferens om Personcentrerad vård
09:00 - 16:15
Clarion Hotel Sign, Ö Järnvägsgatan 35, Stockholm

Välkommen till Rikskonferens om Personcentrerad vård, en ”hands-on”- konferens som hjälper er att komma igång eller få inspiration för att ta nästa steg i...

28
februari, 2020
Psykisk ohälsa hos äldre
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen ger insikter o kunskaper om hur på bästa sätt kunna arbeta med psykisk ohälsa hos äldre o aktivt bidra till en ökad livskvalitet...

03
mars, 2020
Enskilda vägar
08:30 - 16:00
Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen, Tyringe

Det kommunala ansvaret för gator och vägar och dess underhåll. Utbildningsdagen går igenom den styrande lagstiftningen och hur denna ska tillämpas.

04
mars, 2020
Särskilt begåvade elever – en särskild utmaning och möjlighet
16:00 - 19:00
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

Den här eftermiddagen handlar om differentierad undervisning för elever med en förmåga att nå längre i sin kunskapsutveckling, även kallade särskilt begåvade elever.

05
mars, 2020
Enskilda vägar
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Det kommunala ansvaret för gator och vägar och dess underhåll. Utbildningsdagen går igenom den styrande lagstiftningen och hur denna ska tillämpas.

05
mars, 2020
Kommunal nämndadministration
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

En fullständig utbildning och genomgång för förvaltnings-chefer, handläggare och nämndsekreterare. Utbildning med PikuKommun och Axel Danielsson.

05
mars, 2020
Ledarutbildning BAS 2.0 – 3 dagar
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.

05
mars, 2020
Äldre och missbruk
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

På denna utbildningsdag får du kunskap och metoder för ditt arbete så att du genom rätt bemötande kan både se, höra och förstå den...

05
mars, 2020
Den nya ekonomrollen formas
09:00 - 16:30
Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Under denna inspirerande utbildningsdag kommer vi att diskutera flera av de komponenter den framtida ekonomen/controllern kan behöva samt vad kommunalekonomerna själva anser vara relevant...

06
mars, 2020
Psykisk ohälsa hos äldre
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Utbildningsdagen ger insikter o kunskaper om hur på bästa sätt kunna arbeta med psykisk ohälsa hos äldre o aktivt bidra till en ökad livskvalitet...

10
mars, 2020
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Specialutbildning för socialnämndens ordförande och presidier: Inom socialnämndens verksamhetsområde är ansvaret både stort och specifikt – särskilt för dig som är ordförande eller ingår i...

10
mars, 2020
Bra måltider för äldre – guldkant och aptit på äldre da´r
13:00 - 17:00
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets råd och riktlinjer ”Bra måltider i äldreomsorgen” ligger till grund för den här viktiga halvdagsutbildningen som hjälper dig att höja livskvaliteten...

11
mars, 2020
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Specialutbildning för socialnämndens ordförande och presidier: Inom socialnämndens verksamhetsområde är ansvaret både stort och specifikt – särskilt för dig som är ordförande eller ingår i...

11
mars, 2020
Schema och bemanningsplanering för ”Heltid som norm”
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Men omställningsarbetet kommer inte utan stora utmaningar. Att göra rätt genom att börja rätt, är poängen. Det är vad den här utbildningsdagen handlar om.

11
mars, 2020
Bra måltider för äldre – guldkant och aptit på äldre da´r
13:00 - 17:00
Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen, Tyringe

Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets råd och riktlinjer ”Bra måltider i äldreomsorgen” ligger till grund för den här viktiga halvdagsutbildningen som hjälper dig att höja livskvaliteten...

12
mars, 2020
Stressrelaterad ohälsa inom skolvärlden
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen belyser utmaningen att möta ungdomar i stress och i deras sårbarhet och behov av stöd och vi visar hur man aktivt och på...

12
mars, 2020
Kommunutredningens slutbetänkande
08:45 - 12:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Var på plats när vi presenterar utredningens slutbetänkande, och vilka åtgärder som föreslås för att kommunerna ska ha kapacitet att klara sina uppdrag framöver.

13
mars, 2020
Stressrelaterad ohälsa inom skolvärlden
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Utbildningsdagen belyser utmaningen att möta ungdomar i stress och i deras sårbarhet och behov av stöd och vi visar hur man aktivt och på...

17
mars, 2020
Myndigheternas hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Vad behöver jag som anställd i offentlig förvaltning ha för kunskap om hanteringen av rättshaverister?

17
mars, 2020
Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

18
mars, 2020
Myndigheternas hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

Vad behöver jag som anställd i offentlig förvaltning ha för kunskap om hanteringen av rättshaverister?

18
mars, 2020
Särskilt begåvade elever – en särskild utmaning och möjlighet
16:00 - 19:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Den här eftermiddagen handlar om differentierad undervisning för elever med en förmåga att nå längre i sin kunskapsutveckling, även kallade särskilt begåvade elever.

19
mars, 2020
Kommunutredningens slutbetänkande
08:45 - 12:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Var på plats när vi presenterar utredningens slutbetänkande, och vilka åtgärder som föreslås för att kommunerna ska ha kapacitet att klara sina uppdrag framöver....

19
mars, 2020
Säkerhet i Reception
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips i utbildningen Säkerhet i reception. Hur tänker man kring bemötande och hantera besvärliga situationer.

24
mars, 2020
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Diagnostisk familjekunskap inom det sociala arbetet. Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas...

25
mars, 2020
Schema och bemanningsplanering för ”Heltid som norm”
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Men omställningsarbetet kommer inte utan stora utmaningar. Att göra rätt genom att börja rätt, är poängen. Det är vad den här utbildningsdagen handlar om.

Se alla utbildningar