Vårt mål är att du som på något sätt är verksam i offentlig sektor, ska se PikuKommun som ditt naturliga val när det gäller kompetens- och verksamhetsutveckling – oavsett om du är politiker, chef eller medarbetare.

Vi är vana vid att våra kunder har högt ställda förväntningar på oss och vi vill inte bara motsvara dessa förväntningar, utan helst överträffa dem! Och det gör vi oftast, och det är då vi trivs som bäst.

Har du också tänkt på att utbildning som skapar stort värde, och utbildning som inte gör det, kostar ungefär det samma? Desto större anledning att köpa rätt.

Piku sätter nya tankar i rörelse, så välkommen att ta en förutsättningslös kontakt för att diskutera förändring och utveckling.

Jag vill inte missa era utbildningar!