12
augusti, 2019
Kommunal kravhantering
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

28
augusti, 2019
Den framtida ekonomen är digital! Hur möter vi den?
09:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
september, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

12
september, 2019
Ledarskapets betydelse för Personcentrerad vård
13:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

16
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

17
september, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

19
september, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

23
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

24
september, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

24
september, 2019
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

24
september, 2019
Personcentrerad vård – vad betyder det i praktiken och hur lyckas vi?
17:00 - 19:30
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

25
september, 2019
Socialrätt – vad gäller och vad är på gång inom socialtjänstens ansvarsområde?
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

25
september, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

26
september, 2019
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

26
september, 2019
26
september, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

27
september, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

02
oktober, 2019
Familjerätt – grunder om lagstiftning och rättstillämpning
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

03
oktober, 2019
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

07
oktober, 2019
Ledarutbildning BAS 2.0 – 3 dagar
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

09
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
oktober, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

16
oktober, 2019
Familjerätt – grunder om lagstiftning och rättstillämpning
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

16
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

En 8-dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare...

16
oktober, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

21
oktober, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

23
oktober, 2019
23
oktober, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

12
november, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

21
november, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

26
november, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

17
december, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

17
juni, 2019
Studieresa till Demensbyn på Fyn, Danmark
08:00 - 18:30
Svendborg, Danmark

14
juni, 2019
Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän
09:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

14
juni, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

13
juni, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

13
juni, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

13
juni, 2019
Kommunal kravhantering
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

12
juni, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

11
juni, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

10
juni, 2019
05
juni, 2019
Ledarutbildning Bas vt 2019
09:00 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

04
juni, 2019
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
08:30 - 16:30
Lokal i Umeå meddelas efter anmälan.

04
juni, 2019
Förhandlingsteknik för upphandlare
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

03
juni, 2019
Förhandlingsteknik för upphandlare
08:30 - 16:00
Lokal i Gävle meddelas efter anmälningstidens utgång

29
maj, 2019
Ledarutbildning BAS 2.0 vt 2019
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

28
maj, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

24
maj, 2019
Hantering av olovligt byggande
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

24
maj, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Västerås meddelas efter anmälningstidens utgång.

23
maj, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

23
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

23
maj, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
08:30 - 16:00
Lokal i Västerås meddelas efter anmälningstidens utgång.

23
maj, 2019
Hantering av olovligt byggande
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

22
maj, 2019
Personalhandlingar – Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
08:30 - 16:00
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

22
maj, 2019
Utbildningsdag för politiker i socialnämnden och dess ledningsgrupp
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

20
maj, 2019
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

20
maj, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

17
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

16
maj, 2019
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
08:30 - 16:30
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälan.

13
maj, 2019
Hantering av olovligt byggande
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

13
maj, 2019
Presidieutbildning för ny- och omvalda
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

10
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

09
maj, 2019
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
08:30 - 16:00
Lokal i Luleå meddelas efter anmälningstidens utgång.

09
maj, 2019
09
maj, 2019
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

09
maj, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
maj, 2019
Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet – med inriktning på nya lagen från 1 jan 2020
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

08
maj, 2019
Missbruk, trauma och samsjuklighet
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

08
maj, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

07
maj, 2019
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
08:30 - 16:00
Lokal i Östersund meddelas efter anmälningstidens utgång.

07
maj, 2019
07
maj, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

06
maj, 2019
Själskador och självskador
09:00 - 15:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

26
april, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

25
april, 2019
25
april, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

24
april, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

24
april, 2019
Dokumentation för utförare
08:30 - 12:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
april, 2019
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5, Göteborg

23
april, 2019
Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän
09:00 - 16:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

12
april, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

11
april, 2019
Bättre offentliga upphandlingar! (3 tillfällen)
13:00 - 17:00
Kockum Fritid, Malmö

11
april, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

11
april, 2019
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
april, 2019
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

11
april, 2019
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

10
april, 2019
Arbete med Stress och utmattningssyndrom
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottgatan 9, Gävle

09
april, 2019
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

09
april, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

05
april, 2019
Hantering av olovligt byggande
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

05
april, 2019
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

05
april, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

04
april, 2019
Särskilt begåvade barn och elever – så möter du dem! En utmaning för pedagoger!
17:00 - 21:00
Gårda Konferens Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

04
april, 2019
Föreläsning om mobbing, mobilen och internet
17:00 - 19:30
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

04
april, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

03
april, 2019
Kälvestens – Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

03
april, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

02
april, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

01
april, 2019
Nyvald eller omvald i byggnadsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd eller miljö- och hälsoskyddsnämnd
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

29
mars, 2019
28
mars, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 26, Sundsvall

22
mars, 2019
Missbruk, trauma och samsjuklighet
08:30 - 16:00
St Gertrud Konferens, Östergatan 7, Malmö

21
mars, 2019
20
mars, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
First Hotel Grand Trotzgatan 9-11, Falun

19
mars, 2019
Dokumentation för utförare
12:00 - 16:30
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

18
mars, 2019
Förhandlingsteknik för upphandlare
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång

18
mars, 2019
Själskador och självskador
09:00 - 15:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

14
mars, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

13
mars, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Luleå meddelas efter anmälningstidens utgång.

12
mars, 2019
Arbete med Stress och utmattningssyndrom
08:30 - 16:30
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

12
mars, 2019
08
mars, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

06
mars, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

05
mars, 2019
04
mars, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

28
februari, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Sundsvall meddelas efter anmälningstidens utgång.

27
februari, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen 15, Tyringe

27
februari, 2019
27
februari, 2019
21
februari, 2019
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

21
februari, 2019
20
februari, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

15
februari, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7 Västerås

14
februari, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

12
februari, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

07
februari, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

06
februari, 2019
Dokumentation för utförare
12:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

24
januari, 2019
Bevarande och gallring med stöd av dokumenthanteringsplan inom socialtjänsten
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

23
januari, 2019
Att upprätta en dokumenthanteringsplan
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

22
januari, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

21
januari, 2019
Arbete med Stress och utmattningssyndrom
08:30 - 16:30
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

21
januari, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter AB, Munkgatan 7, Västerås

17
december, 2018
Ledarutbildning BAS
09:00 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång

13
december, 2018
Digitalisering och E-förvaltning
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

12
december, 2018
Hantering av olovligt byggande
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

06
december, 2018
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

06
december, 2018
Hot och våld i arbetslivet
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

05
december, 2018
Kommunal nämndadministration med fokus på ny mandatperiod och nya kommunallagen
09:00 - 16:00
Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping

04
december, 2018
Vårdbedömningar via telefon
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

03
december, 2018
03
december, 2018
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

30
november, 2018
29
november, 2018
Specialdag om Dödsboanmälningar. Var med och påverka innehållet!
08:30 - 16:00
ATWORK I Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

29
november, 2018
Digitalisering och E-förvaltning
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

29
november, 2018
28
november, 2018
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

28
november, 2018
Kommunal nämndadministration med fokus på ny mandatperiod och nya kommunallagen
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

27
november, 2018
27
november, 2018
26
november, 2018
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

22
november, 2018
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

21
november, 2018
Kommunens skadeståndsansvar
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

21
november, 2018
Vårdbedömningar via telefon
08:30 - 16:00
St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö

20
november, 2018
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

20
november, 2018
Kommunens skadeståndsansvar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

16
november, 2018
Hot, våld och krishantering
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

13
november, 2018
13
november, 2018
Vårdbedömningar via telefon
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

12
november, 2018
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

07
november, 2018
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

31
oktober, 2018
Vårdbedömningar via telefon
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

30
oktober, 2018
Att leda utifrån det som motiverar! Chefs- och ledarutbildning
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

26
oktober, 2018
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

25
oktober, 2018
Specialdag om Dödsboanmälningar. Var med och påverka innehållet!
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

25
oktober, 2018
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

25
oktober, 2018
Jobbiga samtal med jobbiga typer – kundservice när det är som svårast
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

25
oktober, 2018
24
oktober, 2018
Arbete med stress och utmattningssyndrom
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

23
oktober, 2018
Ny förvaltningslag och kommunallag
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

18
oktober, 2018
Att skriva exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

18
oktober, 2018
Vårdbedömningar via telefon
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, FE Elmgrens gata 5, Jönköping

18
oktober, 2018
Väpnat våld i skolan
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

11
oktober, 2018
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
08:30 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

11
oktober, 2018
11
oktober, 2018
Att leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

09
oktober, 2018
09
oktober, 2018
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

08
oktober, 2018
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

04
oktober, 2018
Bemötande – beror det på mig?
17:00 - 20:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

27
september, 2018
Specialdag om Dödsboanmälningar. Var med och påverka innehållet!
08:30 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

25
september, 2018
Arbete med stress och utmattningssyndrom
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

20
september, 2018
Personalhandlingar. Offentlighet, sekretess och dokumenthantering.
08:30 - 16:30
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall

19
september, 2018
Ärenderegistrering i praktiken – påbyggnad
08:30 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

18
september, 2018
Grundläggande utbildning i ärenderegistrering
08:30 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

17
september, 2018
Jobbiga samtal med jobbiga typer – kundservice när det är som svårast
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

17
september, 2018
Jobbiga samtal med jobbiga typer – kundservice när det är som svårast
00:00 - 00:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

13
september, 2018
Ny förvaltningslag och kommunallag
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

13
september, 2018
Ny lag om Kommunal redovisning
13:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
september, 2018
Ny förvaltningslag och kommunallag
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

11
september, 2018
Hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

11
september, 2018
Ny lag om Kommunal redovisning
13:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

11
september, 2018
Lex Sarah
08:30 - 15:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

10
september, 2018
Ny lag om Kommunal redovisning
13:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

04
september, 2018
Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

30
augusti, 2018
31
maj, 2018
Specialdag om dödsboanmälningar
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

31
maj, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

30
maj, 2018
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

29
maj, 2018
Enskilda vägar och det kommunala ansvaret för gator och vägar och dess underhåll
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

29
maj, 2018
29
maj, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

29
maj, 2018
Offentlig upphandling; nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

28
maj, 2018
28
maj, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

28
maj, 2018
Utvärderingsmodeller vid upphandling; användning, lämplighet och tillämpning
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

24
maj, 2018
Specialdag om dödsboanmälningar
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

23
maj, 2018
Partnering och konkurrenspräglad diaog
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
maj, 2018
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

18
maj, 2018
16
maj, 2018
Lyckad studiehandledning på modersmålet – följer Ni lagen?
08:00 - 16:30
Best Western Kom Hotel Stockholm, Döbelnsgatan 17, Stockholm

16
maj, 2018
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

16
maj, 2018
Särskilda insatser för att förebygga sämre mående hos personer inom LSS
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Denna utvecklings- och utbildningsdag ger viktiga och konkreta råd och arbetsmetoder för ett bättre och ökat kvalitativt arbete och friskare liv för brukarna! Vi...

15
maj, 2018
15
maj, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

15
maj, 2018
Rätt säkerhet till rätt pris med kompetens och säkerhetsekonomi
09:00 - 15:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

14
maj, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

08
maj, 2018
Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

04
maj, 2018
Att arbeta med tolk när och hur?
13:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

04
maj, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

03
maj, 2018
Hot och våld i arbetslivet. Specialinriktning mot öppna/offentliga verksamheter
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

03
maj, 2018
Personlig assistent ett arbete som möjliggörare!
09:15 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

02
maj, 2018
Spelberoende
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

27
april, 2018
Skapande för barn 1 – 3 år, steg 1
08:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

26
april, 2018
26
april, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

25
april, 2018
25
april, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

25
april, 2018
Den nya kommunallagen med Axel Danielsson
09:00 - 15:30
Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7 b, Malmö

24
april, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

24
april, 2018
Personalhandlingar – Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

24
april, 2018
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
april, 2018
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

23
april, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg.

18
april, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

17
april, 2018
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

17
april, 2018
Hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

16
april, 2018
Att upprätta en dokumenthanteringsplan
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

16
april, 2018
Hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

12
april, 2018
Partnering och konkurrenspräglad dialog
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
april, 2018
Hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

11
april, 2018
Lyckad studiehandledning på modersmålet – följer Ni lagen?
08:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
april, 2018
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
april, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde

10
april, 2018
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
april, 2018
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

05
april, 2018
27
mars, 2018
Lex Sarah
08:30 - 15:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

22
mars, 2018
22
mars, 2018
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

21
mars, 2018
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

21
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

21
mars, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

20
mars, 2018
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

20
mars, 2018
Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?
08:30 - 16:30
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

20
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

19
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg.

15
mars, 2018
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

15
mars, 2018
Kan arg egentligen betyda något annat? – Psykisk ohälsa LSS
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

14
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.

13
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

09
mars, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde

08
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

02
mars, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

01
mars, 2018
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

01
mars, 2018
01
mars, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

28
februari, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

23
februari, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde

12
februari, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

08
februari, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

06
februari, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

05
februari, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

29
januari, 2018
Spelberoende
08:30 - 10:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

27
januari, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

25
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Sturup)
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

24
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Göteborg)
09:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

24
januari, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.

23
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Jönköping)
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, FE Elmgrens gata 5, Jönköping

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

23
januari, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

19
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Umeå)
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

18
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Gävle)
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

15
januari, 2018
Socialnämndens ansvar för ensamkommande barn och unga
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
januari, 2018
Hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
januari, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

06
januari, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

06
januari, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

05
januari, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

02
januari, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

02
januari, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

01
januari, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

18
december, 2017
Motiverande svåra samtal för en positiv utveckling
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under dagen får du såväl teoretiska som praktiska kunskaper i ämnet och olika typer av strukturerade motiverade samtal.

12
december, 2017
06
december, 2017
Ledarutbildning BAS
09:00 - 16:00
Malmö

 En ”bestseller” – nästa omgång startar september 2017! För vem? För dig som är chef och efterfrågar en grundläggande, riktigt bra utbildning i ledarskap....

01
december, 2017
Länsträff för överförmyndare
08:30 - 15:00
Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö

Välkomna till länsträff för överförmyndare!

27
november, 2017
Grundutbildning i ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper och god förståelse för den praktiska användningen av ADAD-intervjun och ADAD-återkopplingen som kan användas inom utredning...

23
november, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Malmö)
08:30 - 16:00
Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, Malmö

16
november, 2017
Arkivlagen i praktiken
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du en heltäckande genomgång om vad som gäller, vilket därmed ger dig säkerhet och trygghet i ditt arbete.

14
november, 2017
10
november, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Göteborg)
08:30 - 15:00
Atwork, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

09
november, 2017
09
november, 2017
Utbildningsdag om dödsboanmälningar
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med utbildningen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

08
november, 2017
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

07
november, 2017
Hemmasittarna och den statliga utredningens förslag
09:00 - 16:00
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

En dag om skälen till varför alla metoder vi använder i skolans värld för att få dem tillbaks inte fungerar!

07
november, 2017
27
oktober, 2017
Väpnat våld i skolan
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildning får du såväl kunskaper som praktiska redskap till verktyg för hur du arbetar och agerar.

26
oktober, 2017
Personlig assistent, ett arbete som möjliggörare!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under denna utbildning får du som personlig assistent förståelse för villkoren för en person med funktionsnedsättning samt vikten av ett gott bemötande och god...

25
oktober, 2017
Socialnämndens ansvar för barn och unga i samhällsvård
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen behandlar gällande regelverk kring utredningsförfarandet enligt SoL samt övergripande mål med socialtjänstens verksamhet såsom exempelvis den enskildes delaktighet och medbestämmande och barns bästa.

25
oktober, 2017
23
oktober, 2017
Imponerande bemötande! Service är grunden till allt!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förmågan till rätt bemötande är nyckeln till framgång!

19
oktober, 2017
Detaljplanering av allmänna platser
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

En utbildningsdag om detaljplaner för dig som arbetar i kommunen med planläggning eller på enheten för park och gata.

18
oktober, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018 (Västerås)
08:30 - 15:00
Aros Congress Center, Västerås

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

16
oktober, 2017
Allmänna handlingar och hantering av sekretessfrågor i kommunen
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

16
oktober, 2017
Förändringsledning
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förtroendet är ett slitet ord, men viktigt att uppnå i en organisation som ska öka sin effektivitet. Utbildningsdagen ger dig ramverket för lyckad förändring.

12
oktober, 2017
Fördjupningsutbildning i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med denna utbildningsdag är att ge fördjupade kunskaper om den lagstiftning som styr såväl kraven på kommunen som kommunens ansvarsområde vid dödsfall.

12
oktober, 2017
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Föreläsaren har lång klinisk erfarenhet från bl a Speciallistsmärtmottagning och delar med sig av tips och erfarenheter kopplat till patientfall.

12
oktober, 2017
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
oktober, 2017
Socialtjänstens ansvar för barn och unga – inklusive LVU
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen fokuserar på aktuellt regelverk kring att utreda barn och unga enligt SoL samt beskriver övergripande mål med socialtjänstens verksamhet samt belyser förutsättningarna och...

10
oktober, 2017
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga.

06
oktober, 2017
Föreläsning och julbord!
14:00 - 17:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Ewa-Gun Westford – Skånes mest kända polis, berättar med humor, värme och en gnutta allvar om hur det är att vara kvinna och polis...

29
september, 2017
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
09:00 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

29
september, 2017
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
09:00 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

28
september, 2017
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Den nya lagen om offentlig upphandling, LOU, ligger till grund för utbildningen och du blir därmed också uppdaterad på det absolut senaste vad som...

28
september, 2017
Specialdag om dödsboanmälningar
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Umeå

Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

21
september, 2017
Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

18
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Jönköping)
08:30 - 15:00
Clarion Collection Hotel Victoria, Jönköping

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

12
september, 2017
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du lärar dig vad du som chef kan göra i förebyggande syfte och hur du bör och ska agera när...

12
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Umeå)
08:30 - 15:00
Umeå Folkets Hus, Umeå

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

08
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Sturup)
08:30 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

07
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Stockholm)
08:30 - 15:00
Best Western Kom Hotel, Stockholm

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

06
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Gävle)
08:30 - 15:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

05
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Sundsvall)
08:30 - 15:00
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

08
mars, 2014
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.