16
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

17
september, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

19
september, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

23
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

24
september, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

24
september, 2019
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

24
september, 2019
Personcentrerad vård – vad betyder det i praktiken och hur lyckas vi?
17:00 - 19:30
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

25
september, 2019
Socialrätt – vad gäller och vad är på gång inom socialtjänstens ansvarsområde?
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

25
september, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

26
september, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall...

26
september, 2019
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

26
september, 2019
26
september, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

27
september, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

30
september, 2019
Offentlig upphandling: Nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
Quality Hotell Sundsvall, Esplanaden 26, Sundsvall

03
oktober, 2019
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

03
oktober, 2019
04
oktober, 2019
Offentlig upphandling och ramavtal
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

07
oktober, 2019
Ledarutbildning BAS 2.0 – 3 dagar
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.

08
oktober, 2019
Studieresa till Demensbyn på Fyn, Danmark
08:00 - 18:30
Bryghuset Svendborg Demensby, Svendborg, Danmark

09
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
oktober, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

10
oktober, 2019
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
08:30 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Utbildningsdagen innebär en genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation rörande ärenden med fokus på vuxna med en missbruks och eller beroendeproblematik.

16
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

En 8-dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare...

16
oktober, 2019
Familjerätt – grunder om lagstiftning och rättstillämpning
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

16
oktober, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Vem vet – kanske vår nästa nobelpristagare finns i just ditt klassrum? Då behöver du tillämpa särskilda pedagogiska tänk och vara beredd på att...

17
oktober, 2019
Familjerätt – grunder om lagstiftning och rättstillämpning
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

17
oktober, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
17:00 - 19:30
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

Det här är en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck, om hederns betydelse i patriarkala sam-hällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och...

21
oktober, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag! På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

21
oktober, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

22
oktober, 2019
Barnets rätt till självbestämmande blir lag från 1 jan 2020
08:30 - 16:00
Quality Hotel Park, Saltsjötorget, Södertälje

23
oktober, 2019
23
oktober, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

24
oktober, 2019
Faderskaps- och föräldraskapsutredningar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

29
oktober, 2019
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Aros Congress Center Munkgatan 7, Västerås

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

31
oktober, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall...

04
november, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Allmänna handlingars offentlighet”, dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen, samt rättspraxis...

04
november, 2019
Hotfulla och stressande situationer i skolan
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

Utbildningen utgår från Skolverkets utbildningsmaterial “Väpnat våld i skola”, Polisens och Räddningstjänstens agerande samt erfarenheter från tidigare händelser såsom Trollhättan och Jokela. Du får...

11
november, 2019
Hotfulla och stressande situationer i skolan
09:00 - 16:00
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

Utbildningen utgår från Skolverkets utbildningsmaterial “Väpnat våld i skola”, Polisens och Räddnings-tjänstens agerande samt erfarenheter från tidigare händelser såsom Trollhättan och Jokela. Du får...

12
november, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

12
november, 2019
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga. Undersökningar har visat att de ibland innehåller bestämmelser som saknar stöd i PBL. Kommunerna har i vissa...

14
november, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen, Tyringe

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall...

18
november, 2019
Ärenderegistrering Grundkurs
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Denna grundläggande utbildningsdag ger dig kunskaper om lagstiftning och metoder för registrering av allmänna handlingar, inklusive hantering av e-post och andra digitala handlingar.

18
november, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Allmänna handlingars offentlighet”, dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen, samt...

19
november, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Syftet med dagen är att ge inspiration, kunskaper och förslag till hur kvaliteten i diariet kan förbättras.

20
november, 2019
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
08:30 - 16:30
Sturup Aiport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen innebär en genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation rörande ärenden med fokus på vuxna med en missbruks och eller beroendeproblematik. Från aktualisering,...

21
november, 2019
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga. Undersökningar har visat att de ibland innehåller bestämmelser som saknar stöd i PBL. Kommunerna har i vissa...

21
november, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

22
november, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna.

25
november, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken.

25
november, 2019
Utvärderingsmodeller vid upphandling: användning, lämplighet och tillämpning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

26
november, 2019
Personalhandlingar: Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

En grundläggande utbildning för dig som ansvarar för rutiner kring personaladministration och/eller arbetar med personaladministrativa handlingar i kommuner, landsting och kommunala bolag.

26
november, 2019
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga. Undersökningar har visat att de ibland innehåller bestämmelser som saknar stöd i PBL. Kommunerna har i vissa...

26
november, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

28
november, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag! På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

28
november, 2019
Offentlig upphandling: Nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 C, Göteborg

28
november, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna.

29
november, 2019
Offentlig upphandling och ramavtal
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

04
december, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna.

10
december, 2019
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Välkommen till en utbildningsdag som riktar sig till dig inom plan och bygg, miljö och teknisk verksamhet och som i ditt arbete hanterar myndighetens...

16
december, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

17
december, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg