Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen

Förvandla kulturkrockarna till kulturmöten istället – med ny kunskap och interkulturell kompetens.

I Sverige finns ett växande antal människor med utländsk bakgrund och i takt med att de åldras kommer fler och fler behöva någon form av vård och omsorg. De stora skillnader i kultur, mentalitet och kunskap som uppstår mellan vårdtagare och vårdgivare gör risken för missförstånd och konflikter överhängande. Språkförbristning, besvikelse på den egna familjens oförmåga att vårda i hemmet, oro inför samhällets institutioner och fundamentalt olika tidsuppfattning är bara några av alla faktorer som kan ställa till det. Utbildningsdagen beskriver på ett lättfattligt, varmt och initierat sätt de kulturkrockar som kan uppstå inom vården, och erbjuder konkreta tips på hur man istället kan skapa kulturmöten genom att ha en högre interkulturell kompetens.

En vanlig kulturkrock är rädslan för att hamna på institution. Människor som kommer från Mellanöstern och Nordafrika utgör de största flyktinggrupperna som kommit till Sverige. Många av de äldre i dessa grupper uttrycker en rädsla för att hamna på någon form av institution – sjukhus, vårdhem, äldreboende eller liknande. Ofta uppstår det också missförstånd och kommunikationsmissar mellan dessa grupper och vårdpersonalen. En anledning är att man i sitt hemland inte kommer i kontakt med den här typen av yrkesgrupper. I många kulturer är det familjen som ska ta hand om en när man blir gammal. När barnen inte kan eller vill känner man sig övergiven och utkastad. Väl på det svenska vårdboendet där man inte kan kommunicera med personalen, blir många besvikna på sina barn, deprimerade och tappar livsglädjen. En höjd interkulturell kompetens hos myndigheter och vårdgivare kan förhindra detta.

Målgrupp

Chefer, personal inom äldreomsorgen/socialtjänsten och förtroendevalda i berörda nämnder.

Medverkande

En bild som visar person, vägg, inomhus, leende Automatiskt genererad beskrivning

Anna Melle är en uppskattad föreläsare med entusiasm och medryckande energi. Hon har bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och bemötande inom vården. Anna är legitimerad gymnasielärare, men har även arbetat som undersköterska och tolk, och har mer än 40 års erfarenhet av integrationsarbete. Hon är författare till nio olika böcker om bl.a. hedersvåld och om hur det är att åldras i ett främmande land.

Innehåll

Under dagen kommer vi bl a att ta upp:

 • Skillnader inom det individualistiska resp. det kollektivistiska samhället
 • Kultur, etnicitet, nationalitet och religionens betydelse för patienten
 • Vilka kulturkrockar möter du och hur kan du handskas med dem på bästa sätt?
 • Tillit till myndigheter & institutioner
 • Varför en del äldre är rädda att vistas på äldreboende
 • Olika syn på sorg/död, ritualer, sorgearbete, smärta, sjukdomar; dess orsak, behandling och rehabilitering
 • Vad kan vi lära oss av andra kulturer?
 • Konkreta verktyg för att skapa ett gott bemötande
 • Hur sätter du patienten i fokus, utan att göra avkall på säkerheten?
 • Olika sätt att kommunicera – hur gör du med någon som inte pratar samma språk?
 • Varför vissa vill ha flertalet närstående i sjukrummet/ under läkarbesöket
 • Förväntningar på läkare och vårdpersonal
 • Patientens autonomi
 • Etik och moral genom dialog

Förmiddagen består mestadels av föreläsning medan eftermiddagen ägnas åt praktiska övningar, dialog och fördjupning där deltagarnas vardag kan ”vävas in”. Varje deltagare får sätta sig in i problemsituationer som de möter i den kliniska vardagen, t ex:

 • Att känslomässigt uppleva vad det innebär att bli tvingad till att bli flykting och fly från ditt eget land
 • Vikten av att anamma en ny kultur, religion, normer och värderingar än dina egna
 • Vad det innebär att lära sig ett nytt språk och integreras i det nya landets normer och värderingar

Vi diskuterar svårhanterliga situationer och hur man genom rätt kunskap och kommunikation kan bemöta sin patient/klient för ett bättre möte och öka kvalitén på vården och omsorgen.

Hålltider

08.30 – 09.00 Samling och kaffe
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 5 februari 2019.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

torsdag, februari 28, 2019

Avslutas

16:00

torsdag, februari 28, 2019

Adress

Lokal i Sundsvall meddelas efter anmälningstidens utgång.