Bättre offentliga upphandlingar! (3 tillfällen)

Nytt program för upphandlare/inköpare

 • Antalet anbudsgivare har minskat kraftigt de senaste fem åren
 • Sämre konkurrens gör det svårare att göra goda affärer
 • 19% av upphandlingarna har endast EN anbudsgivare

… Fakta från Upphandlingsmyndhetens rapport ”Statistik om offentlig upphandling 2018”, men också tre bra anledningar till att förbättra! Enligt Upphandlingsmyndigheten gör offentlig sektor affärer för 683 mdr kronor/år, och då är inte ens de offentliga bolagen inräknade, så det är all idé för en upphandlare/ inköpare att försöka få ut så mycket som möjligt av pengarna. Men det saknas resurser, kunskap och metoder inom det offentliga och hos företag/organisationer för att mötas och tillsammans lösa samhällsutmaningar med nya lösningar.

Under tre eftermiddagar får du delta i ett helt nytt, späckat utvecklingsprogram, designat för upphandlare och inköpare. I programmet medverkar experter från Doublecheck, Dialogmakarna och Region Skåne, och vi tar utgångspunkt i några av de största problemen som upphandlare i offentlig sektor upplever idag. Nivån på utbildningen anpassas till deltagarnas erfarenhet. Utbildningen utgår från aktuella frågor och utmaningar för upphandlarna och vi har skickliga talare med bred erfarenhet av bl a innovationsupphandling, funktionsupphandling och moderna upphandlingsmetoder.

Vi kommer att genomföra utbildningen i workshopform där föreläsning varvas med dialog i gruppen så att vi kan ta vara på erfarenhets- och kunskapsutbytet på alla sätt. Det möjliggör också att vi vid varje tillfälle kan utveckla de frågor som deltagarna vill ta upp och koppla utbildningen till deras arbete på hemmaplan.

Målgrupp

Upphandlare och inköpare i offentlig sektor.

Medverkande

Niklas Tideklev har arbetat med kopplingen offentliga affärer och näringslivsutveckling vid flera statliga myndigheter. Som upphandlingsstrateg på Upphandlingsmyndigheten ansvarade han för flera regeringsuppdrag kopplade till innovationsupphandling och tidig dialog. I sin roll genomförde han workshops och utbildningar hos flera offentliga aktörer. Han tog fram metoder och modeller för tidiga dialoger och med innovationsupphandling. Dessutom gav han stöd och vägledning till flera innovationsupphandlingsprojekt såsom Region Skånes upphandling av fallprevention.

Niklas är numera seniorkonsult och medgrundare till Dialogmakarna. Han fokuserar på att utveckla dialogen mellan offentliga och privata aktörer samt att koppla ihop innovationsprocesser med inköpsprocesser för ökad effekt.

 

Peter Ljungbro har en bakgrund från internationella Facility Management, (FM) företag som Sodexo och ISS Faciity Services och har arbetat som Försäljningschef med Offentliga affärer/upphandlingsfrågor i fokus i ett stort antal år. I sitt arbete har Peter engagerat sig i ett flertal projekt med t.ex. Upphandlingsmyndigheten och deltagit i olika upphandlingsråd på både bransch/leverantörssidan, såväl som på upphandlarsidan. Idag arbetar Peter som Affärsstrateg och Seniorkonsult inom DoubleCheck Consulting och arbetar med uppdrag inom Offentliga affärer ur ett brett perspektiv, på såväl köpar- som säljarsidan.

 

Innehåll

 • Affären i fokus (vi fokuserar på affären mer än juridiken)
 • BID/NO BID Hur tänker en leverantör?
 • Varför får vi ofta för få anbud?
 • Motiveringsskyldighet för kommunala förvaltningsmyndigheter
 • Upphandling och Innovation
 • Funktionsupphandling contra Traditionell upphandling
 • Svårigheterna med avtalsuppföljning
 • Hur följer vi upp leverantörens kvalitet och arbete med hållbarhetsfrågorna?
 • Gästföreläsning med Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne: Nytänk i upphandling – bättre affärer!

Vi arbetar under tre halvdagar med ovanstående frågor i både föreläsnings- och dialogform där vi har möjlighet att fördjupa oss i de frågor som deltagarna har med sig. Se ovanstående punkter som ett ”ramprogram” alltså – som vi designar för dig som vill delta.

Datum

11 mars, 21 mars och 11 april 2019, kl 13.00-17.00 samtliga dagar.
(Som ett extra mervärde i utbildningen är du välkommen till DoubleChecks populära Upphandlingspubar för upphandlare och leverantörer, den 21 mars på kvällen samt i maj (datum återkommer vi med).

 

Hålltider

13.00 Start
14.30 Kaffe
17.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 15 februari 2019.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 8 900 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för ficka och utbildningsmaterial samtliga tillfällen.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

13:00

måndag, mars 11, 2019

Avslutas

17:00

torsdag, april 11, 2019

Adress

Kockum Fritid, Malmö