Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?

Hur är det att ha ont och inte kunna berätta det och hur påverkas brukaren?

Välkommen till en utbildningdag där du får lära dig på vilket sätt personer med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikation försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande, men också uttrycket, hög smärttröskel som ofta förekommer, kan krångla till det.

På utbildningsdagen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

Målgrupp

All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, handläggare, biståndsbedömare, utredare m fl.

Medverkande

Margareta Lunde-Martinson
Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och konsult.

Innehåll

  • – Vad är smärta?
  • – Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
  • – Depression
  • – Hur upptäcker du smärta hos brukaren?
  • – Vad är det för information som behövs och hur ska den förmedlas till t ex vårdcentral?
  • – Dokumentation
  •  – Verktyg för att kartlägga smärttillstånd hos personer med intellektuell funktionsvariation
  • – Fallbeskrivningar

  Utbildningsdagen innehåller teoretiska avsnitt, diskussioner och autentiska fallbeskrivningar

   

Hålltider

08.30 – 09.00          Kaffe och registrering

09.00                             Utbildningsstart

12.00 – 13.00           Två-rätters lunch

14.30                             Kaffe

16.30                             Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 17 april 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.

Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 200 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, två rätters-lunch och dokumentation. Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

tisdag, maj 8, 2018

Avslutas

16:30

tisdag, maj 8, 2018

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup