Den nya dataskyddsförordningen

EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. Regelverket innebär en hel del nyheter och förändringar som man i kommun och landsting måste ha goda kunskaper och insikter om.

En kommun behandlar varje dag en stor mängd personuppgifter. Idag regleras hanteringen av personuppgiftslagen. Denna lagstiftning kommer dock att ersättas av dataskyddsförordningen från maj 2018. Även om många delar som idag finns i personuppgiftslagen kommer att återfinnas i dataskyddsförordningen, innehåller den nya lagstiftningen helt nya bestämmelser. Utbildningsdagen belyser personuppgiftshantering från ett kommunalt perspektiv och är anpassad för personuppgifter i kommunal verksamhet. Vi belyser under dagen även de praktiska konsekvenserna av det nya regelsystemet.

Målgrupp

Personalansvariga, PUL-ombud, handläggare, personalansvariga, jurister, assistenter, chefer, registratorer och andra som kommer i kontakt med personuppgifter.

Medverkande

Christian Arnbom, advokat

Christian Arnbom är advokat och sakkunnig inom offentlig rätt och förvaltning.

Innehåll

  • – Genomgång av den nya lagstiftningen – i teori och praktik ur ett renodlat kommunalt perspektiv
  • – Hur påverkas den registrerades rättigheter?
  • – Vem är ansvarig?
  • – Skyldigheten att rätta felaktiga personuppgifter – när och hur?
  • – Hur ska samtycke inhämtas?
  • – Barns personuppgifter – vad gäller?
  • – Skillnader och likheter mot gällande/tidigare regler och kommande lagstiftning
  • – Frågor, svar och diskussion

Hålltider

08.30 – 09.00          Kaffe och registrering

09.00                            Kursstart

12.00 – 13.00           Lunch

14.30                             Kaffe

16.00                             Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 13 februari 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

lördag, januari 6, 2018

Avslutas

16:00

lördag, januari 6, 2018

Adress

Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.