Dokumentation och genomförandeplaner

Det är en konst att både se och dokumentera en vårdtagares individuella behov. Men att ha förmågan till båda är avgörande för vårdtagaren och vårdkvaliten.

På denna utbildningsdag går vi igenom hur vi kan arbeta för att formulera informativa och användbara genomförandeplaner men även fortlöpande anteckningar. Språkets roll och utformning i dokumentationsarbetet kommer också att belysas liksom de juridiska regleringar som styr och gäller samt vad Socialstyrelsen säger. Du får ökade kunskaper i både teori och praktisk hantering samt vikten av rätt språkbruk.

Målgrupp

Personalgrupper inom den kommunala hälso- och sjukvården, LSS, socialsekreterare, handläggare, utredare, MAS, MAR, assistenter, verksamhetsansvariga, arbetsledare, föreståndare och chefer.

Medverkande

Annika Staaf, universitetslektor, Malmö högskola

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt

Innehåll

  • – Vilka lagar styr den sociala dokumentationen?
  • – Vad säger Socialstyrelsen?
  • – Vad är bindande föreskrifter och vad är allmänna råd?
  • – Hur kan vi synliggöra vårdtagarens bakgrund och intressen, vardag och rutiner?
  • – Hur kan vi sätta ord på praktiskt omsorgsarbete – en utmaning?
  • – Vem eller vilka skriver vi för?
  • – Hur väljer vi ut tillräcklig och väsentlig information?
  • – Hur ser en bra text ut?
  • – Hur väljer vi orden så att ingen blir sårad eller kränkt?
  • – Hur beaktas etik och integritet?

Hålltider

08.30 – 09.00          Kaffe och registrering

09.00                           Utbildningsstart

12.00 – 13.00           Lunch

14.30                             Kaffe

16.30                             Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 27 februari 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.

Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 200 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

tisdag, mars 20, 2018

Avslutas

16:30

tisdag, mars 20, 2018

Adress

Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle