Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning

Välkommen till en utbildningsdag som riktar sig till dig inom plan och bygg, miljö och teknisk verksamhet och som i ditt arbete hanterar myndighetens dokument, arbetar i myndighetens ärendehanteringsstöd eller ansvarar för verksamhetens dokumenthanteringsrutiner. 

Utbildningens syfte är att ge kunskaper om allmän handling, lagstiftningen kring ärenderegistrering och olika registreringsmetoder. 

Med fokus på objekt- och projektrelaterade handlingar ska du som deltagare ha en bättre möjlighet att välja metoder och skapa rutiner beträffande ärenderegistrering som underlättar och effektiviserar tillgänglighet, förvaring, återsökning av allmännahandlingar. 

Målgrupp

Befattningshavare inom plan och bygg, miljö och teknisk verksamhet och som i ditt arbete hanterar myndighetens dokument, arbetar i myndighetens ärendehanteringsstöd eller ansvarar för verksamhetens dokumenthanteringsrutiner. 

Medverkande

Isabelle Abarca 

Isabelle är konsult inom området dokumenthantering, vilket inkluderar lagstiftning kring offentlighet, sekretess, ärenderegistrering och arkiv samt IT-stöd och rutiner som stöd för dokumenthantering och administration. Under åren har hon skaffat sig erfarenhet av både statlig och kommunal verksamhet, bl.a. har hon arbetat som skoladministratör och personalsamordnare i kommunal grundskola. 

Innehåll

Grunderna om offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar
– Vilka handlingar är allmänna?
– Vad gäller vid utlämnande?
– Övergripande genomgång av sekretess inom verksamhetsområdet 

Regler och rutiner för postöppning samt e-post
– Lagliga krav på öppnande av post och e-post
– Rutiner för postöppning 

Lagens krav på registrering av allmänna handlingar
– Vad måste registreras?
– Vilka uppgifter är obligatoriska?
– Personuppgifter i diariet 

Olika metoder för registrering
– Diarieföring eller annan registreringsmetod?
– Att registrera och skapa ordning på objekt- och projektrelaterade ärenden och handlingar
– Processorienterad klassificering 

Sambandet mellan ärenderegistrering och arkiv
– Informations-/dokumenthanteringsplanen som stöd vid ärenderegistrering 

Hålltider

08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
09.00 Kursstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 – 15.00 Kaffe
16.30 Avslutning 

Anmälan

Anmälan görs senast den 17 september 2018.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 500 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Börjar

08:30

måndag, oktober 8, 2018

Avslutas

16:30

måndag, oktober 8, 2018

Adress

Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.