Föreläsning om mobbing, mobilen och internet

Mobbing och kränkande behandling mellan barn och ungdomar är ett besvärligt ämne som vuxenvärlden inte är så bekväm med att hantera. När det dessutom sker på nätet tappas många vuxna bort och osäkerheten om vad man ska göra, hur man ska kunna ingripa och angripa när situationen tar överhanden.

Nätmobbing pågår dessutom på ett annorlunda och mera slutet sätt.

Tittar man på varje enskild händelse i samlingsbegreppet ”mobbing” blir det än mera bekymmersamt

  • Vad är ett brott? När?
  • Spridande av bilder?
  • Rykten?
  • Hotfulla uttalanden?
  • Olämpliga ord?
  • Hur bör/ska man hantera de olika situationerna?
  • Metoder och arbetssätt
  • Vem gör vad och när?
  • Kommunikation mellan barn/ungdomar och vuxna måste bli bättre

I ambitionen att få till en snabb lösning på problemet fattas oftast fel beslut och den som är utsatt riskerar att bli än mera utsatt och trampad på! Det handlar om att få till och förena tydlighet, kompetens och engagemang.

Andreas har genomfört över 500 mycket uppskattade föreläsningar och vi på PikuKommun är glada att nu kunna bjuda in till denna så efterfrågade föreläsning även inom vårt närområde.

Målgrupp

Lärare, skolledning, elevhälsan, skolvärdar, elevassistenter, fritidsgårdspersonal, socialsekreterare/motsvarande, personal på förvaltningskontor, församlingar samt förtroendevalda och föräldraföreningar/vårdnadshavare samt andra berörda målgrupper.

Medverkande

Andreas Glingfors

Andreas har under 20 år arbetat med barn och ungdomar och det hann bli sex år som barnskötare i barnomsorgen innan han satsade på polisyrket. Efter några år som polis blev han närpolis där fokus låg på barn, ungdomar, skola och förebyggande arbete.

2009 utvecklade Andreas ett föreläsningskoncept och blev väldigt uppskattad som föreläsare. Engagemanget för det förebyggande arbetet med ungdomar ledde Andreas till en ny tjänst som socialpedagog inom gymnasiet. Härmed öppnades också möjligheter att få chansen att fortsätta sprida sitt viktiga budskap och dela med sig av kunskap, erfarenhet och sitt oerhörda engagemang i detta ämne.

Idag är han en känd föreläsare i hela landet.

 

Hålltider

17.00 – 17.30 Samling och kaffe el te med baguette
17.30  Start
19.30 Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 13 mars 2019.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 700 kronor per deltagare.
Avgiften inkluderar kostnad för kaffe/te med baguette, frukt och vatten. Alla priser är exkl. moms.

 

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division när du går våra utbildningar är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

17:00

torsdag, april 4, 2019

Avslutas

19:30

torsdag, april 4, 2019

Adress

Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö