Grundläggande utbildning i ärenderegistrering

Vällkommen till en grundläggande utbildning för registratorer och andra som arbetar med ärenderegistrering/diarium i kommuner, landsting, kommunala företag och statliga myndigheter.

Utbildningens syfte är att ge kunskaper om allmän handling, lagstiftningen kring ärenderegistrering och olika registreringsmetoder. Med de kunskaperna som utgångspunkt ska deltagarna ha en bättre möjlighet att välja metoder och skapa rutiner beträffande ärenderegistrering som underlättar och effektiviserar tillgänglighet, förvaring, återsökning och arkivering av allmänna handlingar.

Dagen erbjuder tillfälle till frågor, diskussioner och, inte minst, erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Registratorer och andra som arbetar med ärenderegistrering/diarium i kommuner, landsting, kommunala företag och statliga myndigheter.

Medverkande

Isabelle Abarca

Isabelle är konsult inom området dokumenthantering, vilket inkluderar lagstiftning kring offentlighet, sekretess, ärenderegistrering och arkiv samt IT-stöd och rutiner som stöd för dokumenthantering och administration. Under åren har hon skaffat sig erfarenhet av både statlig och kommunal verksamhet, bl.a. har hon arbetat som skoladministratör och personalsamordnare i kommunal grundskola.

Innehåll

• Grunderna om offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar
– Vilka handlingar är allmänna?
– Vad gäller vid utlämnande?

• Regler och rutiner för postöppning samt e-post
– Lagliga krav på öppnande av post och e-post
– Rutiner för postöppning

• Lagens krav på registrering av allmänna handlingar
– Vad måste registreras?
– Vilka uppgifter är obligatoriska?
– Personuppgifter i diariet

• Olika metoder för registrering
– Diarieföring eller registreringsmetod?
– Registrering av projekt och objekt

• Sambandet mellen ärenderegistrering och arkiv
– Dokumenthanteringsplanen som stöd vid ärenderegistrering

Hålltider

08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 – 15.00 Kaffe
16.30 Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 21 augusti 2018.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela utbildningsavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 500 kronor per deltagare.
Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation. Alla priser exkl moms.

Vid anmälan till både grund- och fördjupningsutbildning 18-19 september i Luleå, för samma deltagare, ges 20% rabatt, dvs båda utbildningarna för 4.000 kr exkl moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

· Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
· Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
· Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
· Utbildningsintyg

Börjar

08:30

tisdag, september 18, 2018

Avslutas

16:30

tisdag, september 18, 2018

Adress

Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå