Hemmasittarna och den statliga utredningens förslag

En dag om skälen till varför alla metoder vi använder i skolans värld för att få dem tillbaks inte fungerar!

Hur många är de – hemmasittarna? Vad är deras historia?

Ett scenario: Borta några timmer, borta flera timmar, flera dagar i månaden, borta hela veckor, månader och till sist ett helt år.

De metoder som skolor använder sig av fungerar sällan eller aldrig. Föreläsaren Kjell R Nilzon har själv varit med och prövat alla tillgängliga alternativ en period utan resultat. Anledningen till dessa misslyckanden gick upp för honom först efter en längre tids forskning, delaktighet av insikter när det gäller som det heter “skolrefusal” i olika länder i världen.

Kjell har studerat olika experiment på skolor i Sverige och så småningom började ett mönster på fungerande faktorer att skilja ut sig. Hemmasittare: “När livet är riktigt djävla piss fungerar ingenting!”

Så Kjells modell är; Glöm allt vad du lärt dig. Släpp det som du håller på med och gör dig färdig för att pröva något nytt. Öppna dina sinnen för en upptäcktsfärd. Att pressa eleverna hjälper inte. Kom till utbildningen som innnoverare och låt oss föra en dialog!

Målgrupp

Pedagoger, chefer, arbetsledare, elevhälsans personalgrupper, socialsekreterare, handläggare, assistenter, utredare samt förtroendevalda och andra som kommer i kontakt med frågorna.

Medverkande

Kjell Nilzon, fil.dr. i ungdomspsykologi och föreläsare/konsult i barn- och ungdomsfrågor.

Kjell har mer än 20 års erfarenhet av såväl framgångar som misslyckanden av psykologiskt arbete med barn och ungdomar. I hans arbete får han möta de svåra frågorna, där det är viktigt att motivera, bekräfta, förstå ungdomar, uppnå drivkrafter hos dem till handling och förändring av sin situation och att kommunicera tydligt och kraftigt. Hans arbete har varit och är specialinriktat på skolans område.

Innehåll

Vad får du ut av utbildningsdagen?

– Nya och senaste forskningsrönen
– Hur man blir bättre på att förstå dessa ungdomar?
– Lär dig genomföra effektivare motivationssamtal med hemmasittare
– Pröva nya metoder! Exempel
– Hur stöttar man föräldrar och gör de bättre på att kommunicera med sitt barn?
– Vad är socialtjänstens roll? Exempel
– När och hur och hur ofta ska möten hållas?
– Psykologens roll – exempel
– Genomgång av den statliga utredningens åtgärdsförslag för att få hemmasittarna tillbaks till skolan

Hålltider

09.00 – 09.30 Kaffe och registrering
09.30 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 17 oktober 2017.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

09:00

tisdag, november 7, 2017

Avslutas

16:00

tisdag, november 7, 2017

Adress

Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm