Kommunal kravhantering

Kommun och landsting hanterar stora summor i sin verksamhet och betydande belopp avser fordringar av olika slag. På denna utbildningsdag får du den kunskap du behöver för att hantera och handlägga kommunala fordringar på ett riktigt och effektivt sätt såväl i teori som praktik. Gällande juridiska regelverk, praktisk handläggning och tillvägagångssätt utgör basen, liksom dina egna oklarheter och frågor inom området.

 • – Vad innebär kommunallagen för hushållningen av kommunala medel?
 • – Vad säger lagen om när avbetalningsplaner kan upprättas och om fordringar måste drivas in?

Utbildningen behandlar grunderna i kommunallagen och lagen om betalningsföreläggande. Vidare behandlas kommunalrättsliga principer och vilka möjligheter som finns att t ex stänga av vattenförsörjning och sophämtning.

Utbildningsdagen genomförs i föreläsningsform med stort utrymme för frågor utifrån den egna arbetssituationen.

Målgrupp

Handläggare, utredare, sekreterare och motsvarande befattningar som arbetar med fordringar och krav av olika slag samt deras arbetsledare och chefer.

Medverkande

Christian Arnbom, advokat

Christian Arnbom är advokat och delägare. Han har många års erfarenhet som advokat och då inte minst utifrån det förvaltningsrättsliga området och bl a gjort notarietjänstgöring vid Sundsvalls tingsrätt

Innehåll

  • – Kommunallagens grunder
  • – Kommunens särställning
  • – Vad är en fordran?
  • – Vad gäller för preskriptionsregler?
  • – Praktisk handläggning och hantering
  • – Effektivitet och dokumentation
  • – Indrivning av kommunala fordringar
  • – Rättegångskostnader
  • – VA-kostnader
  • – Processen hos kronofogden och tingsrätten – när och hur?
  • – Frågor, svar och diskussion utifrån deltagarnas egna frågor

Hålltider

08.30 – 09.00          Kaffe och registrering

09.00                            Kursstart

12.00 – 13.00          Lunch

14.30                             Kaffe

16.00                             Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 21 februari 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, två-rätters lunch och dokumentation.

Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

onsdag, mars 14, 2018

Avslutas

16:00

onsdag, mars 14, 2018

Adress

Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.