Länsträff för överförmyndare

Välkomna till länsträff för överförmyndare!

Program

08.30 – 09.00 Samling, kaffe/te

09.00 – 10.00 Förvaltningslagen och sekretesslagen
Stadsjurist Ingegerd Kling

10.15 – 11.30 Granskning barnärenden
Madeleine Emmerfors

11.30 – 12.00 Erfarenhetsutbyte
Handläggare Thomas Axelsson informerar om två aktuella fall av oegentligheter i Malmö
Val av länsombud

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 BRIS representeras av Charlotta Öhlund och Ida Jackson som talar om projektet ”Tillsammans med barn som flytt” utifrån psykisk ohälsa och trauma

15.00 Avslutning, kaffe/te

Medverkande

Överförmyndarhandläggare i Malmö/länsombud och kursledning, Pia Svensson
Stadsjurist Ingegerd Kling, Malmö
Handläggare Madeleine Emmerfors, Malmö
Handläggare Thomas Axelsson, Malmö
Charlotta Öhlund och Ida Jackson, BRIS

Anmälan

Anmälan görs senast den 24 november 2017.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 1 900 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för kaffe och lunch. Vi fakturerar efter genomförandet.
Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

fredag, december 1, 2017

Avslutas

15:00

fredag, december 1, 2017

Adress

Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö