Ledarutbildning BAS 2.0 – 3 dagar

Att leda andra – trygghet i ledarskapet

Ledarskapet är alltid en av nycklarna till framgångsrik och hållbar verksamhet. I välfungerande och effektiva organisationer finner man alltid tydliga och kunniga ledare. Kruxet är ofta att förena verksamhetens mål med medarbetarnas behov så att de trivs och vill vara med på tåget. Men det kan lyckas, och det stavas L-E-D-A-R-S-K-A-P.

Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.

Tre dagar som hänger ihop, men med uppehåll emellan som gör att du får möjlighet att testa teorierna i verkligheten och komma tillbaka med en reflekterad hållning och redo att ta nästa steg i att leda organisationen med ökad tydlighet och med ökad respekt för allas olikheter samtidigt som organisationen får ett högre driv.

Första dagen: Aha!

Andra dagen: Landa in

Tredje dagen: Allt sitter, med ökad trygghet … så ge ditt ledarskap en chans!

Målgrupp

Chefer och ledare i offentlig och privat som vill fördjupa dina kunskaper och få fler verktyg inom Retorik, Change Management, Kommunikation och Konflikthantering.

Medverkande

En bild som visar person, man, himmel, kläder Automatiskt genererad beskrivningLars JO Larsson

Lars är pedagog, föreläsare och utbildare med inriktning mot ledarskap, kommunikation, bemötande och service. Han har stor erfarenhet av utbildning i offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer. Lars är en skicklig och efterfrågad utbildare som verkligen kan inspirera! Har utbildar i hela landet och nu äntligen kan vi erbjuda honom i en helt nydesignad utbildning!

Innehåll

7 oktober
Dag 1             RETORIK OCH LEDARSKAP

Våga vara ledare – tydlighet i uppdraget
Tydliga förväntningar och tydlig feedback
Förankra förändringar och få gruppen med dig
Sätt bra mål för organisationen och individen – och följ upp dem

Retorikens medel att få genomslag för vad som gäller
Positiv argumentation
Anpassa budskapet efter målgruppen eller individ
Retorik och argumentation – så tar du en grupp
Retoriska metoder för att få den andre till ett ja
Motivation genom att trycka på det positiva

Vi är varandras arbetsmiljö
Kulturskillnader mellan organisationer och inom organisationer
Gemensamma attityder och förhållningssätt

Affektteori och förståelse om människors reaktioner
Våra beteenden är sprungna ur våra affekter
Gruppers utveckling över tid – var är din grupp nu och vad behöver den nu för att utvecklas?

 

7 november
Dag 2              FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH KONFLIKTHANTERING

Förändringsledning som fungerar

Konflikthantering
Hantera konflikter på arbetsplatsen
Olika personligheter har olika konflikter
Vilken är ledarens roll i medarbetarnas konflikter
Vädra ut konflikter innan de blir till surdegar
När är det dags att gå in i en konflikt för att få stopp?

Helt ok att vara som vi är om vi gör det vi ska*
Gör det som ”sitter i väggarna” tydligt
Skapa en gemensam syn och ett bra samarbetsklimat
Lägg lika mycket möda på arbetskulturen som på arbetsstrukturen
Vilka värderingar gäller för organisationen/yrkesrollen?
Attityder och värderingar
OBM – styrning mot rätt beteende

Värdet av en god samarbetskultur
Premiera rätt beteende
Styr mot det positiva
Låt det goda som sitter i väggarna kännas i luften
Hjälp medarbetaren att växa
Se klagomålet som en gåva – möjlighet till förbättringar
Om du inte vet varför, spelar hur ingen roll
Konsekvenstyrning fungerar bättre än värdegrund
Nudging – att knuffa organisationen i rätt riktning

 

2 december
Dag 3             KOMMUNIKATION OCH FEEDBACK

Coachningskultur i väggarna
Det individuella utvecklingssamtalet – ett kraftfullt verktyg i chefens verktygslåda
Förberedelser och samtalsstruktur
Svåra motiverande samtal
Värdet av kontinuerlig feedback för att hålla fokus på målet
Vad är det som gör att en människa uppfattas som besvärlig?
Hantera konflikter och vända angrepp till samförstånd
Vägar ut

Aktivt lyssnande
(S)om man frågar får man svar. Fråga rätt och motivera till samtal!
Använd kraften i invändningarna när du svarar
Hur vänder jag negativt budskap
Metod för bättre kommunikation – ett sätt att åstadkomma förändringar utan aggressivitet tillbaka

Effektiv kommunikation med besvärliga personer
Avvisa inte kritik, utan hänvisa vart den ska riktas
Så öppnar jag för en positiv förändring
Vägar till ett ja! – att få medarbetaren med mig

Datum

7 oktober, 7 november och 2 december 2019

Hålltider samtliga dagar

08.30 – 09.00 Samling och kaffe
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 7 september 2019.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 6 900 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för för- och eftermiddagskaffe, lunch och utbildningsmaterial.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

måndag, oktober 7, 2019

Avslutas

16:00

måndag, december 2, 2019

Adress

Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.