Ledarutbildning Bas vt 2019

En ”bestseller” – nästa omgång startar april 2019!

För vem?

För dig som är chef och efterfrågar en grundläggande, riktigt bra utbildning i ledarskap.
För dig som inte är chef, men ändå har ett ledaruppdrag som t ex arbetslagsledare, teamledare, samordnare eller motsvarande.

Det är i möten mellan människor som utveckling sker! Människor som mår bra arbetar bättre!

Här har du som ledare en nyckelroll: Med ditt ledarskap har du både makt och möjlighet att se till att din verksamhet och dina medarbetare kan nå ännu högre mål, bättre kvalitet och större effektivitet – med bibehållen, eller rentav ännu mer, arbetsglädje och motivation.

Om du håller med om att du är en av nycklarna till er framgång, så ger Ledarutbildning BAS dig verktygen!

 

Med vem?

Med jämna intervall uppdaterar vi innehållet och det har vi gjort inför denna omgång också!  Våra erfarna och skickliga utbildare i Ledarutbildning BAS är Ingrid Haraldsson och Dan Bernspång:

Dan Bernspång har många års erfarenhet av att leda människor i olika företag och organisationer. Han har en gedigen erfarenhet som ledare och chef och arbetar nu som föreläsare, handledare och konsult.

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB, är utbildad pedagog med erfarenhet av att utbilda ledare och team sedan Pikus start 2001. Ingrid utbildar och faciliterar bl a i teamutveckling, processledning, målstyrning och kommunikation inom främst offentlig sektors olika verksamheter. 

 

Vad?

Ledarutbildning BAS är en grundutbildning i ledarskap, som innehåller absoluta ”måsten” för att bli en skicklig ledare och skapa effektiva team och verksamheter. 

Utbildningen som omfattar fem heldagar, ger dig kunskap, metoder och inte minst verktyg för ditt dagliga ledarskap. Tema de olika dagarna sammanfattar också hörnstenarna i ett framgångsrikt ledarskap; Självinsikt, Kommunikation, Professionella möten, Teamet och Reflektion. 

Ledarutbildning BAS är det nya formatet på vår tidigare Processledarutbildning, som numera drygt 1500 personer i Skåne har genomgått sedan 2004!

 

Varför?

Du går Ledarutbildning BAS för att du vill: 

– Utvecklas i din egen ledarroll och öka din förmåga att kommunicera effektivt
– Motivera medarbetarna och skapa framgång för teamet
– Ha verktyg att delegera som får dina medarbetare att växa med glädje
– Kunna hantera konflikter i arbetslaget
– Få insikt om hur team utvecklas och hur du kan få ut det bästa och det mesta av medarbetarna

 

Upplägg

Pikus ambition är alltid att skapa största möjliga värde för deltagaren/kunden. 

Vi har lärt oss efter många års utbildningar, att störst nytta av en utbildning det får man där teori får möta praktik och där det ges utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte. Därför bygger Ledarutbildning BAS på föreläsningspass, praktisk tillämpning, dialog i mindre grupper och verksamhetsnära ”cases” där deltagarnas erfarenheter, frågor och utmaningar tas tillvara.

Du tillhör kanske dem som gått många utbildningar där nyttan och användbarheten har kunnat ifrågasättas? Då ska du veta att Ledarutbildning BAS inte är en sådan utbildning. Ledordet för oss är istället Värdeskapande. Efter varje dag i utbildningen ska du känna att du har direkt nytta på hemmaplan, av det du lärt sig och fått insikt om i utbildningen. Det är så vi definierar kvalitet!

 

Utbildningen består av: 

Fem heldagar
– Enkla hemuppgifter mellan dagarna
– Support på mail och telefon under och efter utbildningen

 

Innehåll

9 april Tema SJÄLVINSIKT
• Olika personligheter – gruppens styrka
• Självinsikt
• TKI – olika kommunikationsstilar
• Min befattning och roll (uppdrag och mandat)

26 april Tema KOMMUNIKATION OCH LEDARSTILAR
• Samtalsteknik – coachande samtal
• Konflikthantering
• Värderingar – hur påverkar dessa ditt ledarskap?

8 maj Tema PROFESSIONELLA MÖTEN
• Effektiva möten och spelregler
• Olika mötesformer
• Feedback som metod för utveckling
• Delegering

20 maj Tema GRUPP OCH LEDARSKAP
• Gruppers olika utvecklingsfaser
• Ledarskap för olika utvecklingsfaser
• Högpresterande team 

5 juni Tema ATT LEDA MOT MÅL!
• Målstyrning i praktiken – hur gör vi?
• Målbild och SMART målsättning
• Modeller för mål och uppföljning
• Ledstjärnor i mitt personliga ledarskap

 

Praktiska upplysningar

Tid 9 april, 26 april, 8 maj, 20 maj och 5 juni 2019, kl 9.00-16.00 samtliga dagar.

Plats Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång. 

Anmälan senast fredag 11 mars 2019.
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men plats kan överlåtas på annan person om så önskas. 

Avgift 8.500 kr exkl moms/deltagare.
I priset ingår även ett gediget utbildningsmaterial, för- och eftermiddagsfika samt support på telefon och mail under och efter utbildningen.
Avgiften faktureras inför utbildningens start. 

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

09:00

tisdag, april 9, 2019

Avslutas

16:00

onsdag, juni 5, 2019

Adress

Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.