Lyckad studiehandledning på modersmålet – följer Ni lagen?

Är du huvudman, chef, lärare eller studiehandledare och arbetar med flerspråkiga elever? Vill du hjälpa eleverna att nå skolans mål med hjälp av deras starkaste språk (modersmålet/skolspråket)? Under dagen får du information och kunskap om förutsättningar för lyckad studiehandledning på modersmålet samt vilka verktyg och metoder du använder dig av.

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen. “En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.” Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen. Trots att studiehandledning på modersmålet är reglerat enligt skollagen får inte alla elever som behöver det tillgång till studiehandledare.

Målgrupp

Studiehandledare, skolledare, utvecklingsledare och annan pedagogisk personal som kommer i kontakt med frågorna.

Medverkande

Tamar Ucar
Tamar har arbetat som modersmålslärare och studiehandledare under många år. Hon är just nu kvalitetsutvecklare i Örebro kommun. Har skrivit boken “Studiehandledning för flerspråkiga elever, kunskapsutveckling genom modersmålet”.

Innehåll

  • –Vad är studiehandledning på modersmålet?
  • – Vad kan en studiehandledningslektion innehålla?
  • – Hur kan studiehandledningen hjälpa eleven?
  • – Hur kan skolan organisera studiehandledningen på effektivt sätt?
  • – Enligt Skolverkets stödmaterial om studiehandledning finns det tre möjliga former för studiehandledning på modersmålet: Före, under och efter. Formerna kommer att belysas mer under dagen.

Hålltider

08.00 – 08.30    Samling och kaffe

09.30                     Utbildningsstart

12.00 – 13.00     Lunch

14.30 – 15.00      Kaffe

16.30                     Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 24 april 1018

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften

faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 600 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation. Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:00

onsdag, maj 16, 2018

Avslutas

16:30

onsdag, maj 16, 2018

Adress

Best Western Kom Hotel Stockholm, Döbelnsgatan 17, Stockholm