Missbruk, trauma och samsjuklighet

Trauma är den enskilda faktorn som är mest länkad till missbruk enligt internationell forskning.

Ändå finns det nästan aldrig med i svensk missbrukvård, vare sig i planering eller behandling. Detta är en katastrof. Om traumat inte behandlas kommer det att finnas kvar och ständigt skapa en påtaglig återfallsrisk och t o m i bästa fall blir det till ett livslångt lidande för klienten. Trauma är också den viktigaste faktorn bakom andra psykiska störningar såsom personlighetsstörningar, psykoser m m och dessa är i sin tur länkade till missbruket och den misär detta medför.

En annan viktig faktor som inte får den uppmärksamhet som den förtjänar är anknytningsstörningar. De flesta som har ett svårt missbruk har inte en enda person som de kan lita på i sitt nätverk och är helt oförmögna att bygga upp tillitsfulla relationer. Detta är ett avgörande hinder för rehabilitering eftersom relationsbyggande är nödvändigt för att:

 

 • Fungera på en arbetsplats
 • Relatera till arbetskamrater och chefer
 • Sköta ett boende, med de samarbeten som förekommer om tvättstugor, störningar m m
 • Skapa en fungerande parrelation
 • Bygga familj och uppfostra barn

Allting som är socialt handlar alltid om relationer. När det inte handlar om relationer är det inte socialt, rent definitionsmässigt. Att försumma denna aspekt är därför ödesdigert.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till de personalgrupper som möter patienter, brukare och klienter med psykisk störning och missbruksproblematik samt deras arbetsledare/chefer, exempelvis följande;

 • Socialförvaltning
 • IFO
 • Handläggare/utredare/arbetsledare
 • Socialsekreterare
 • Hemmaplanslösningar
 • LSS-boenden
 • Logi och stödboenden
 • HVB
 • Psykiatri

Medverkande

Stefan Sandström, leg psykolog.

Han har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och i Finland på HVB, som terapeut, handledare och utbildare. Stefan är också författare till många böcker och just nu aktuell med ”Missbruk, trauma och samsjuklighet” (Gothia förlag 2019).

Han har även skrivit böcker som ”Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete” (Gothia förlag 2017) och ”Makten du har” (Gothia förlag 2008).

Innehåll

 • Missbruk som en självmedicinering av psykisk störning
 • Olika samsjukligheter är drivkraften bakom missbruket och måste därför behandlas samtidigt
  • Personlighetsstörningar
  • Depressioner och ångesttillstånd
  • Psykoser
  • Trauma
  • ADHD
  • Anknytningsstörningar
 • Trauma och missbruk, den viktigaste och mest välbelagda bakgrundsfaktorn
  • ACE-studien
  • Vad är ett psykiskt trauma?
  • Hur ett psykiskt trauma lagras in i hjärnan
  • Flashbacks och utagerande
  • PTSD och komplexa trauman
  • Behandling
 • Anknytningsstörningar; många som har missbruksproblem har ingen enda person som de kan lita på i sina nätverk
  • Anknytningstyper
  • Desorganiserad anknytning
  • Behandling – att skapa kontakt
 • ADHD som samsjuklighet
  • Samsjuklighet mellan ADHD och andra tillstånd.

Hålltider

08.30 – 09.00 Samling och kaffe
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 – 15.00 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 22 februari 2019.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 800 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

fredag, mars 22, 2019

Avslutas

16:00

fredag, mars 22, 2019

Adress

St Gertrud Konferens, Östergatan 7, Malmö