Ny lag om Kommunal redovisning

Riksdagen antog den 16 maj 2018 en ny lag för kommunal bokföring och redovisning, en lag som träder i kraft från och med 2019 och är central för det kommunala bokförings- och redovisningsarbetet.

Därför hälsar vi er välkomna till en eftermiddag där kanslichefen för Kommunalekonomernas förening, Ola Eriksson, kommer att redogöra för den nya lagens innehåll och dess konsekvenser för kommunerna.

  • Vad är nytt?
  • Vad betyder och innebär nyheterna?
  • Vad behöver förberedas vid årets början?
  • Hur påverkas bokslut och årsredovisning 2019?
  • Egna frågor

I och med att lagreglerna blir tydligare än i nuvarande lagstiftning tar vi också upp redovisningsfrågor där efterlevnaden behöver förbättras trots att reglerna i sak inte har förändrats.

Målgrupp

Förvaltningsledning såsom ekonomichefer, kommunchefer/direktörer, redovisningsansvariga, controllers, revisorer, ekonomiadministrativ personal samt motsvarande befattningshavare. Även förtroendevalda berörs.

Medverkande

Ola Eriksson
Kanslichef för Kommunalekonomernas förening.
Ola har medverkat som expert i översynen av den kommunala redovisningslagen.

Hålltider

13.00               Start
14.30               Kaffe
16.00 ca         Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 21 augusti.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 1 900 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe. Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

13:00

tisdag, september 11, 2018

Avslutas

16:00

tisdag, september 11, 2018

Adress

ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg