Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän

Som revisor har du ett mycket viktigt förtroendeuppdrag och intar också något av en särställning i kommunen. Det finns också många moment i uppdraget. Man ska t ex granska, kontrollera, ge tips och råd, kommunicera, ta ställning till ansvarsfrihet och vid förekommande fall rikta kritik och anmärkning. Berörd tjänsteman kan med fördel också delta i utbildningsdagen.

För att klara detta arbete krävs givetvis goda kunskaper och insikter i såväl arbets- som verksamhetsområdet.

På denna utbildningsdag får du denna kunskap som rustar dig väl för uppdraget och stärker din insikt om att du gör och arbetar rätt samt står säkrare i din revisionsroll.

Revisionens särart klargörs och kopplas bl a till myndighetsbegreppet. Sakbegreppen/kraven och uppgifterna tydlig-görs och förklaras, liksom rollfördelningen och gränsdragningen mellan förtroendevald och tjänsteman.

Dagen ger dig såväl juridisk/teoretisk kompetens som rent praktiska arbetsmetoder i ditt utövande.

Ett viktigt moment och syfte med dagen är även att du ska få svar på alla dina egna frågor och funderingar.

Målgrupp

Ny- och omvalda revisorer, ekonomer, redovisningspersonal, förvaltningsledningarna samt berörda tjänstemän.

Medverkande

Roland Svensson
Kommunalekonom och utbildningsledare, Kommunalekonomernas förening

Roland har mer än 20 års erfarenhet av den kommunala sektorn. Han har lång erfarenhet som utbildare och har utbildat mer än 130 kommuner och mer än hälften av landets regioner och landsting. Han tidigare arbetat som revisor hos Deloitte. Han har också skrivit ett flertal böcker i ämnesområdet Kommunal ekonomi och intern kontroll.

Innehåll

• Den kommunala särarten
• Väktare och förkämpar
• Vad är det egentligen vi mäter i kommunerna och vilken effekt får det?
• Varför måste vi styra kommunerna och vad avgör hur de styrs?
• Viktiga framgångsfaktorer för fungerande styrsystem
• Intern kontroll – en viktig del av granskningsuppdraget
• Frågor att ställa om intern kontroll
• Hur får vi balans mellan tillit och kontroll?
• Kriterier för utvärdering av intern kontroll
• Riskanalysen, går den att granska och vad är risk?

Hålltider

09.00 – 09.30 Kaffe och registrering
09.30 Kursstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 – 15.00 Kaffe
16.30 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 27 maj 2019.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 300 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation. Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

09:00

fredag, juni 14, 2019

Avslutas

16:30

fredag, juni 14, 2019

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup