Offentlighet och sekretess inom människovårdande organisationer främst socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård

Regelverket om sekretess uppfattas ofta som snårigt och svårtillämpat. Som medarbetare inom offentlig förvaltning av människovårdande karaktär och kommunal administration är det av stor betydelse att du är insatt i reglerna kring offentlighet och sekretess. Det krävs av dig att du ska kunna tolka och tillämpa reglerna för att registrera och hantera bedömningar av utlämnande av allmänna handlingar, inte minst vid sekretessprövningar. Frågeställningar som kan uppkomma rörande sekretess är exempelvis vilka uppgifter som omfattas av sekretess, om en uppgift kan lämnas ut till en enskild eller en myndighet, vem som skyddas av sekretessen och hur övergripande principer inom rättsområdet ska vägas mot varandra.

 

Ur innehållet:

 • Offentlighetsprincipen – vilka handlingar och uppgifter omfattas?
 • Begreppet allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och vad som gäller för nya digitala medier och journalhandlingar
 • Registrering och utlämnande av allmän handling
 • Offentlighets- och sekretesslagens (OSL) uppbyggnad och hur den tolkas
 • Olika styrka på sekretessen i olika regler; hur skadeprövning ska göras
 • Nyheter och förändringar i sekretessreglerna
 • Särskilt om offentlighet och sekretess inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård
 • Sekretess mellan barn och vårdnadshavare
 • Samverkan och sekretessbrytande regler
 • Kort om GDPR och skydd av personuppgifter

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, handläggare inom skola, förskola, socialtjänst, äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården.

Medverkande

Annika Staaf, universitetslektor
Annika är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Innehåll

Förmiddagen

 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar
 • Introduktion om OSL:s uppbyggnad och dess regeltolkning

Eftermiddagen

 • Fortsättning OSL:s uppbyggnad och regeltolkning inom socialtjänst, skola och sjukvård
 • Samverkan och sekretessbrytande regler
 • Workshop med deltagarna
 • Presentation av diskussioner i workshopen och uppsummering av dagen

Hålltider

08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Två rätters-lunch
14.15 – 14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 21 september.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 400 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, två-rätters-lunch och dokumentation.
Alla priser är exkl moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

torsdag, oktober 11, 2018

Avslutas

16:00

torsdag, oktober 11, 2018

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup