Ledarutbildning BAS

5 heldagar under hösten med start 1 oktober 2018!

Ledarutbildning BAS är en grundutbildning i ledarskap, som innehåller absoluta ”måsten” för att bli en skicklig ledare och skapa effektiva team och verksamheter.

Utbildningen som omfattar fem heldagar, ger dig kunskap, metoder och inte minst verktyg för ditt dagliga ledarskap. Tema de olika dagarna sammanfattar också hörnstenarna i ett framgångsrikt ledarskap; Självinsikt, Kommunikation, Professionella möten, Teamet och Reflektion.

Ledarutbildning BAS är det nya formatet på vår tidigare Processledarutbildning, som numera drygt 1500 personer i Skåne har genomgått sedan 2004!

Med ditt ledarskap har du både makt och möjlighet att se till att din verksamhet och dina medarbetare kan nå ännu högre mål, bättre kvalitet och större effektivitet – med bibehållen, eller rentav ännu mer, arbetsglädje och motivation.

Om du håller med om att du är en av nycklarna till er framgång, så ger Ledarutbildning BAS dig verktygen!

Målgrupp

För dig som är chef och efterfrågar en grundläggande, riktigt bra utbildning i ledarskap.
För dig som inte är chef, men ändå har ett ledaruppdrag som t ex arbetslagsledare, teamledare, samordnare eller motsvarande.

Medverkande

Dan Bernspång har många års erfarenhet av att leda människor i olika företag och organisationer. Han har en gedigen erfarenhet som ledare och chef och arbetar nu som föreläsare, handledare och konsult.

Elisabeth Cederwald, sociolog och fil.dr. är en mycket uppskattad utbildare som utgjort stommen i Ledarutbildning BAS sedan start 2004. Hennes specialitet är ledar- och teamutveckling och hon har utbildat tusentals personer inom offentlig sektor.

Innehåll

1 oktober Tema SJÄLVINSIKT med Elisabeth Cederwald

 • Självinsikt
 • Olika personligheter – gruppens styrka
 • Kommunikation
 • Drivkrafter och ledarstil
 • Uppdrag och mandat

23 oktober  Tema PROFESSIONELLA MÖTEN med Dan Bernspång

 • Effektiva möten
 • Samtalsteknik – coachande samtal
 • Feedback som arbetsmetod för utveckling
 • Konflikthantering


15 november  Tema KOMMUNIKATION OCH LEDASRSTILAR 
med Dan Bernspång

 • Ledarens roll i teamet
 • Ledarstilar
 • Värderingar – hur påverkar dessa ditt ledarskap?


4 december  Tema GRUPP OCH KOMMUNIKATION
med Dan Bernspång

 • Gruppers olika utvecklingsfaser
 • Ledarskap för olika utvecklingsfaser
 • Teamutveckling


17 december  Tema ATT LEDA MOT MÅL!
med Dan Bernspång

 • Målstyrning i praktiken – hur gör vi?
 • Olika modeller för att arbeta med mål och uppföljning
 • Ledstjärnor i mitt personliga ledarskap

Enkla hemuppgifter mellan dagarna
Support på mail och telefon under och efter utbildningen

Anmälan

Anmälan senast den 31 augusti.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 8 500 kronor exkl moms per deltagare.
Avgiften inkluderar kostnad för för- och eftermiddagskaffe och dokumentation samt support på telefon och mail under och efter utbildningen.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

09:00

måndag, oktober 1, 2018

Avslutas

16:00

måndag, december 17, 2018

Adress

Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång

Ladda ner PDF

bas_hosten2018-1.pdf