Särskilda insatser för att förebygga sämre mående hos personer inom LSS

Många personer inom LSS kan drabbas av ett sämre mående som inte alltid upptäcks, eftersom symtomen kan tolkas som att det tillhör personens intellektuella funktionsnedsättning. Men det kan orsakas av t ex för högt ställda krav och belastning, vilket leder till stress. Diagnoser som t ex depressioner är vanligt.

Det som försvårar att upptäcka och att förstå deras sämre mående, är kommunikationssvårigheten. Viktiga frågeställningar och utgångspunkter i ditt arbete är därför t ex;

  • · Hur kan personen berätta och vilka verktyg kan vi använda oss av?
  • · Hur ofta gör brukarna avslappning?

Denna utvecklings- och utbildningsdag ger viktiga och konkreta råd och arbetsmetoder för ett bättre och ökat kvalitativt arbete och friskare liv för brukarna! Vi går också igenom Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Målgrupp

LSS-handläggare, MAS, utredare, assistenter, personal inom hälso- och sjukvård, chefer, arbetsledare och föreståndare.

Medverkande

Margareta Lunde-Martinson

Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och konsult.

Innehåll

Dagen innehåller teori, praktiska övningar, diskussioner och autentiska fallbeskrivningar

  • · Delaktighet – är brukaren delaktig i sitt liv?
  • · Vad är särskilda insatser?
  • · Depression
  • · Kommunikationsprocessen – hur gör vi denna bättre?
  • · Hur ska vi arbeta och vilka verktyg finns?
  • · Arbetsmetoder
  • · Vad står det i Socialstyrelsens Kunskapsstöd – vad ska vi titta på?
  • · Avslappning – hur kan vi jobba mer med detta?

Hålltider

08.30 – 09.00    Kaffe och registrering

09.00                     Utbildningsstart

12.00 – 13.00    2-rätterslunch

14.30                      Kaffe

16.00                    Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 11 maj.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras.

Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 200 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar

kostnad för kaffe, 2-rätterslunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post:
marie-louise@pikukommun.se

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

· Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
· Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
· Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
· Utbildningsintyg

Börjar

08:30

tisdag, maj 29, 2018

Avslutas

16:00

tisdag, maj 29, 2018

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup