Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC

De mest intelligenta eleverna brukar uppge att de lär sig allra minst i svensk skola. Inte sällan drabbas de också av dåligt mående på grund av understimulans och känslor av utanförskap, och är föremål för verkningslösa specialpedagogiska åtgärder. Många av dem blir hemmasittare och får svårt att ta sig tillbaka till skolan. Ofta står såväl skola och elevhälsa som barn- och ungdomspsykiatri, föräldrar och elever själva helt handfallna.

Men det behöver inte bli så.

Särskilt begåvade elever har en annan inlärningsprofil och behöver helt enkelt en anpassad undervisning. Med kunskap om särskild begåvning och rätt pedagogiska verktyg kan de här eleverna inte bara må bra och känna meningsfullhet, utan även nå längre i sin kunskapsutveckling, såsom skollagen säger.

Vem vet – kanske vår nästa nobelpristagare finns i just ditt klassrum? Då behöver du tillämpa särskilda pedagogiska tänk och vara beredd på att utmana dina föreställningar.

Den här föreläsningen går igenom vad särskild begåvning/särbegåvning är, hur det påverkar individen och vilka anpassningar som behövs. Föreläsningen tar upp vanliga myter och bjuder på helt nya glasögon så att deltagarna kan lära sig upptäcka begåvade barn och unga, vilket är ett viktigt första steg.

Målgrupp

Föreläsningen passar alla verksamma i och omkring skolan såsom rektorer, skolhuvudmän, skolutvecklare, lärare, förskolepersonal, fritidspedagoger, utbildningsledare, elevhälsa, specialpedagoger, socionomer, barn- och ungdomspsykiatri, men även föräldrar som vill veta mer.

Medverkande

Mona Liljedahl, leg gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som specialpedagog och föreläsare

Mona har varit med och skrivit Skolverkets handledningsmaterial ”Särskilt begåvade elever” (2015) och även skrivit två böcker på temat: ”Särskilt begåvade elever – skolans utmaning och möjligheter” (2017) och ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” (2018). Böckerna riktar sig främst till yrkesverksamma inom skola och omsorg, men läses även av föräldrar och särskilt begåvade vuxna.

 

Innehåll

  • Särskild begåvning – vad är det?
  • Hur upptäcker man särskilt begåvade elever?
  • Tecken på särskild begåvning/särbegåvning
  • Vanliga skolsvårigheter
  • Twice Exceptional (2e) – särskild begåvning/särbegåvning med diagnos
  • Undervisningsstrategier för 2e
  • Pedagogiskt ABC – acceleration, berikning och coachning
  • Metoder
  • Frågestund

Hålltider

17.00 Föreläsningen börjar
18.30 Kaffe/te med smörgås
20.30 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 10 september 2019.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 1 500 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe/te med smörgås. Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

17:00

onsdag, oktober 9, 2019

Avslutas

20:30

onsdag, oktober 9, 2019

Adress

Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.