Särskilt begåvade barn och elever – så möter du dem! En utmaning för pedagoger!

Sveriges allra högst begåvade barn och unga brukar lära sig minst i förskola och skola, och dessutom trivas sämst. De kallas särskilt begåvade, eller särbegåvade, och är en hittills osynlig behovsgrupp trots att de har rätt till stöd och stimulans enligt skollagen. Inte sällan är de dock föremål för åtgärder och resurskrävande insatser som inte leder någon vart. Många är aktuella hos elevhälsan men faller ur ändå och blir hemmasittare. Somliga utreds och får diagnoser. Samtidigt räcker sällan anpassningar för barn med diagnos. Skola, elevhälsa och föräldrar står ofta helt handfallna.

Om barnet är så begåvat – varför gör hen inget?

För att särskilt begåvade/särbegåvade barn och unga har en annan kognition. Denna måste tillgodoses först.

Hur?

Den här föreläsningen går igenom vad särskild begåvning/särbegåvning är, hur det påverkar individen och vilka anpassningar som behövs. Föreläsningen tar upp vanliga myter och bjuder på helt nya glasögon så att deltagarna kan lära sig upptäcka begåvade barn och unga, vilket är ett viktigt första steg.

Målgrupp

Föreläsningen passar alla som arbetar med barn och unga, såsom lärare, förskolepersonal, fritidspedagoger, skolledning, utbildningsledare, skolutvecklare, elevhälsa, socionomer, barn- och ungdomspsykiatri, men även föräldrar som vill veta mer.

Medverkande

http://mb.cision.com/Public/13717/2218947/ad3d1d167828c6c2_org.jpgMona Liljedahl, leg gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som specialpedagog och föreläsare

Mona har varit med och skrivit Skolverkets handledningsmaterial ”Särskilt begåvade elever” (2015) och även skrivit två böcker på temat: ”Särskilt begåvade elever – skolans utmaning och möjligheter” (2017) och ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” (2018). Böckerna riktar sig främst till yrkesverksamma inom skola och omsorg, men läses även av föräldrar och särskilt begåvade vuxna.

Innehåll

  • Vad är särskild begåvning/särbegåvning?
  • Tecken på särskild begåvning/särbegåvning
  • Vanliga skolsvårigheter
  • Twice Exceptional (2e) – särskild begåvning/särbegåvning med diagnos
  • Undervisningsstrategier för 2e
  • Pedagogiskt ABC
  • Frågestund

Hålltider

17.00 Föreläsningen börjar
18.30 Kaffe/te med smörgås
21.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 4 april 2019.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 1 500 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe/te med smörgås. Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

17:00

torsdag, april 25, 2019

Avslutas

21:00

torsdag, april 25, 2019

Adress

Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå