Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling med aktuella rättsfall

Sexuella trakasserier på våra arbetsplatser är något som aktualiserats på många olika sätt under den senaste tiden. Mörkertalet har varit och är stort,  och frågan är alltjämt högaktuell!

Till detta kommer andra former av trakasserier och kränkande särbehandling som arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare har att hantera. Det är både ett svårt och besvärligt område men oerhört viktigt att det inte sopas under mattan, utan aktivt åtgärdas så fort som möjligt.

På denna utbildningsdag får du kunskap om hur du arbetar med dessa frågor i såväl teori som praktik. Vad som juridiskt gäller, kraven på arbetsgivaren och vilka metoder och verktyg man kan använda sig av för bästa resultat. På samma sätt behandlas det så viktiga förebyggande arbetet.

Syftet och målet med dagen är att stärka cheferna i rollen som arbetsgivare.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, föreståndare, verksamhetsansvariga, handläggare utvecklingsledare, personalansvariga och förtroendevalda.

Medverkande

Georg Frick

Georg är expert på praktisk arbetsrätt, författare, rådgivare och arbetsgivarkonsult. Han är en av Sveriges mest uppskattade utbildare och anlitas av många företag, kommuner, landsting och kommunala bolag för rådgivning och utbildning. Georg har skrivit flera böcker inom området arbetsrätt och lön.

Innehåll

 • – Att känna sig kränkt
 • – Vem kränker vem?
 • – Arbetsmiljörätt och kränkning
 • – Förebyggande ansvar
 • – Social och organisatorisk arbetsmiljö
 • – Straffrättsligt ansvar
 • – Kränkning v/s misskötsel i anställningen
 • – Kränkning v/s trakasserier i Diskrimineringslagen
 • – Juridisk kränkning
 • – Diskrimineringslagen
 • – Diskrimineringsförbud och dess undantag
 • – Aktiva åtgärder
 • – Praktikfall
 • – Jargong
 • – Tonen är ”rå men hjärtlig”…

Hålltider

08.00 – 09.30          Kaffe och registrering

08.30                            Kursstart

12.00 – 13.00          Två-rätters lunch

14.30                             Kaffe

16.30                             Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 9 april 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.

Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, två rätters-lunch och dokumentation. Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:00

onsdag, april 25, 2018

Avslutas

16:30

onsdag, april 25, 2018

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup