Spelberoende

Från och med årsskiftet 2018 inkluderas ansvar för spelmissbruk i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Detta innebär att kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar.

Problemets utbredning: I The Swedisch longitudinal gambling study från 2014 (Romild och Vollberg) konstaterar man att ca 2 % av befolkningen har problem med pengaspel.

Som särskilt sårbara grupper nämns

 • – Unga män i åldern 18-24 år (ca 10 %)
 • – Kvinnor mellan 45 och 74 år där spelandet ökar snabbt.

 

Utbildningsdagen syftar till att ge en orientering om spelberoende utifrån diagnosen Hasardspelssyndrom i DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders) som inbegriper viktiga aspekter av problematik, samsjuklighet och behandling av problemet.

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig till yrkesgrupper som kan möta människor med spelberoende och som yrkesmässigt arbetar med hjälp, stöd och behandling.

Medverkande

Stefan Sandström, leg psykolog.
Stefan Sandström är leg. psykolog och har arbetat med beroendeproblematik i över 30 år. Han är författare till ett flertal böcker. Stefan har mött spelmissbruket i psykoterapier, som medarbetare och sedan handledare på HVB-hem i Sverige och Finland och som handledare inom socialtjänsten.

Innehåll

 • Spelmissbruk i lagstiftning och demografi
 • Spelmissbruk och andra missbruk – skillnader och likheter
 • Definition av spelmissbruk utifrån diagnosen Hasardspelssyndrom i DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders)
 • Gradering av svårighetsgrad vid spelmissbruk enligt DSM
 • Hjärnans funktionssätt vid spelmissbruk
 •                   – Belöningssystemets funktioner vid spelmissbruk och annat missbruk.
 •                   – Stressens påverkan på hjärnan vid spel leder till sämre funktionalitet och omdöme genom att känslorna primitiviseras och den kognitiva förmågan urartar.
 • – Spelberoendet är ofta ett problem hos människor som har andra diagnoser – inte minst vad gäller missbruk.
 • – Den som lider av spelmissbruk förlorar sina pengar. Samtidigt finns det också de som stadigt tjänar pengar på vissa typer av spel. Detta visar att   själva förlorandet är en viktig del av spelmissbruket.
 • – Föräldrar, män, hustrur och barn liksom även ibland vänner tenderar att dras in i skadliga mönster i förhållande till den som spelar om pengar. Här   klargörs dessa mönster så att de enklare kan motverkas.
 • – Olika behandlingsstrategier vid pengaspel presenteras.

      

Hålltider

08.30 – 09.00          Kaffe och registrering

09.00                            Kursstart

12.00 – 13.00           Två-rätters lunch

14.30                             Kaffe

16.30                             Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 15 januari 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 200 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, Två-rätters lunchoch dokumentation Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

måndag, januari 29, 2018

Avslutas

10:00

måndag, januari 29, 2018

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup