Arbete med Stress och utmattningssyndrom

Stress och otillräcklighetskänslor är något som blir allt vanligare i vårt samhälle. Inte minst mot bakgrund av bl a ökade krav på effektivitet och rationaliseringar.

Dagen syftar till att både ge kunskaper om hur man kan hantera sin egen stress och hur man kan få hjälp med stressproblematik och utmattningssyndrom. Här presenteras praktiska och mycket effektiva metoder varav en godkänts av professor Theorell, verksam vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitets stressforskningsinstitut.

Med kunskaper och insikter inom ämnesområdet kan man möta och hantera situationen till gagn för såväl arbetsgivare som arbetstagare och ett friskt arbetsliv.

Målgrupp

Utbildningsdagen berör alla yrkesgrupper såväl tjänstemän som förtroendevalda.

Medverkande


Stefan Sandström, leg psykolog.

Stefan Sandström är leg. psykolog och är författare till Självkännedomoch självhjälp vid stress och utbrändhet(2007) och har tillsammans med Kerstin Sandström skrivit Motståndskraft, förändring, kris och återhämtning (2012). Han är verksam som stresscoach sedan många år och utbildar också inom ämnet.

Innehåll

 • Definitioner
 • Varför blir man stressad? Tre faktorer som höjer stressnivån
  • Livshändelser – att gifta sig, skilja sig, få barn, flytta, är några exempel på vanliga livshändelser som genererar stress
  • Tidsfaktorn – att inte hinna med, inte få ihop livspusslet
  • Känslomässig stress – klientarbete i människovårdande jobb, barn med problem, gamla föräldrar
 • Hjärnstress
  • Kamp och flykt: Det sympatiska nervsystemet. När det aktiveras blir vi arga eller rädda och tappar avsevärd kognitiv förmåga
  • Aggressivitetsstress – Kampreaktion: när man blir arg för det minsta därför att man är stressad
  • Uppgivenhetsstress – Flyktreaktion: när man ger upp
 • Att låsa upp det sympatiska nervsystemet. Här presenteras fyra snabba och enkla metoder för att gå ur en sympatikusaktivering och genast sluta generera stress.
  • Passiv/aktiv träning
  • Havening
  • Andning
  • Mindfulness
 • Relationsstress: Aggressivitet och uppgivenhet. Här beskrivs hur olika relationer ger upphov till olika typer av stress, men också hur helande och läkande relationer fungerar.
  • Livspositioner
  • Friska processer
  • Normalneurotiska processer
  • Kamp- och flyktorienterade processer
  • Meningslöshet

Hålltider

08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 – 15.00 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 21 december 2018.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela utbildningsavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 800 kronor per deltagare.
Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.
Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

· Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
· Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
· Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
· Utbildningsintyg

Börjar

08:30

måndag, januari 21, 2019

Avslutas

16:30

måndag, januari 21, 2019

Adress

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

Ladda ner PDF

190121_falun_stress.pdf