Teamutveckling!

Under den här utbildningsdagen lär du dig som chef och ledare på ett mycket praktiskt sätt, hur gruppdynamik påverkar arbetet, en grupp och hur du ska hantera gruppen i olika situationer.

Du blir en bättre och utvecklande chef genom att du får insikt om hur din grupp fungerar i olika situationer. Din förståelse för vilken betydelse tydliga mål har ökar rejält. Din förmåga att leda arbetet med din grupp även i svåra situationer förbättras.

Vad vinner du på att gå den här utbildningen?

 • – Du får snabbt insikter i gruppens dynamik och vad den betyder
 • – Du kan med ökad säkerhet ta dig an din grupp i olika situationer och din   ”roll” stärks
 • – Din förmåga att nå uppsatta mål genom din grupp ökar
 • – Du får viktiga verktyg för ditt arbete
 • – Du träffar kollegor som har liknande problem, erfarenheter och frågor och  du utökar ditt så viktiga personliga nätverk såväl kvalitativt som kvantitativt

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller har ledarbefattning och som vill utveckla ditt arbete med ditt team. Utbildningen vänder sig både till dig som har lång erfarenhet av att vara chef/ledare och till dig som är relativt ny. (Utbildningen är en fortsättning på Ledarutbildning Bas, men du måste inte ha gått den utbildningen för att gå denna.)

Medverkande

Dan Bernspång
Har många års erfarenhet av att leda människor i olika företag och organisationer.
Dan har en gedigen erfarenhet som ledare och chef och arbetar nu som föreläsare, handledare och konsult.

Innehåll

Utbildningen är indelad i följande huvudmoment;

 • – Teamets olika stadier – faser och fasor
 • – Vad behöver du som chef göra i de olika stadierna i teamets utveckling? Hur agerar jag?
 • – Teamets dynamik – går det att påverka?
 • – Hur når vi uppsatta mål tillsammans med vårt team?
 • – Hur hanterar vi olikheter inom teamet?
 • – Vad gör du när teamet ”kört fast”?
 • – Praktiska och konkreta verktyg och tips på hur du som chef på bästa sätt kan utveckla ditt team

 

Efter den här utbildningen:

 • – Har du kunskaper om hur det går till när en grupp bildas och hur du som chef på bästa sätt bidrar i det arbetet.
 • – Har du fått en mycket konkret upplevelse av hur viktigt det är att sätta tydliga mål för sin grupp.
 • – Vet du hur du ska initiera en ny arbetsuppgift för din grupp så att gruppen blir så effektiv som möjligt.
 • – Kan du med enkla verktyg identifiera i vilken utvecklingsfas din grupp befinner sig och med hjälp av denna kunskap ge gruppen rätt coachning.
 • – Har du ökat din förmåga att använda reflektion som utvecklingsverktyg.
 • – Är dina kunskaper om hur man trots interna misshälligheter får gruppen att gå framåt mot målet genom att hantera konflikter på ett effektivt och konstruktivt sätt.
 • – Har din förmåga att genomföra processgenomgångar och utvärdera gruppens eget arbete utvecklats.
 • – Har din kompetens att ge konstruktiv feedback på gruppmedlemmarnas – arbete förbättrats och ditt personliga mod har ökat avsevärt.

Hålltider

08.30 – 09.00       Kaffe och registrering

09.00                         Utbildningsstart

12.00 – 13.00        Lunch

14.30                          Kaffe

16.00                          Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 10  Januari 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 5 900 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe och lunch båda dagarna.

Alla priser är exkl. moms.

Om någon önskar logi går det bra att ringa direkt till hotellet och boka detta. Tfn 021 – 10 11 00.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

måndag, januari 1, 2018

Avslutas

16:00

tisdag, januari 2, 2018

Adress

Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås