Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till

Enligt Upphandlingsmyndigheten gör offentlig sektor affärer för 683 mdr kronor/år, och då är inte ens de offentliga bolagen inräknade, så det är all idé för en kommun eller region att försöka få ut så mycket som möjligt av skattepengarna.

Du som politiker har ansvar för att skattepengarna används på ett effektivt sätt, och är med och fattar beslut som ibland rör upphandlingar. Samtidigt är tjänstemännens och politikernas uppdrag helt olika och det gäller att vara trygg och tydlig i den roll man själv har. När politiker vet vilket uppdrag de har och på vilket sätt de kan påverka så kommer samspelet med tjänstemännen att fungera som bäst – vilket också innebär att de samlade resurserna räcker längre.

Därför inbjuds du som ny- eller omvald politiker till en späckad heldag där du får mer kunskap om upphandlingar och din roll och ditt ansvar som politiker i sammanhanget.

Målgrupp

Ny- och omvalda politiker i offentlig sektor.

Medverkande

En bild som visar person, man, utomhus, stående Automatiskt genererad beskrivningPeter Ljungbro har en bakgrund från internationella Facility Management, (FM) företag som Sodexo och ISS Faciity Services och har arbetat som Försäljningschef med Offentliga affärer/upphandlingsfrågor i fokus i ett stort antal år. I sitt arbete har Peter engagerat sig i ett flertal projekt med t.ex. Upphandlingsmyndigheten och deltagit i olika upphandlingsråd på både bransch/leverantörssidan, såväl som på upphandlarsidan. Idag arbetar Peter som Affärsstrateg och Seniorkonsult inom DoubleCheck Consulting och arbetar med uppdrag inom Offentliga affärer ur ett brett perspektiv, på såväl köpar- som säljarsidan. Han har också genomfört ett 100-tal utbildningar för förtroendevalda.

Innehåll

 • Det politiska uppdraget
 • Politiker kontra upphandlare, vilka utmaningar finns?
 • Hur skapa värde för medborgare och lokalt näringsliv genom offentlig upphandling och innovation?
 • EU direktivet
 • Upphandlingsreglerna – LOU, LUF, LUFS och LUK. Introduktion med tyngdpunkten på LOU.
 • Statistik om offentlig upphandling
 • BID/NO BID – Hur tänker en leverantör?
 • Outsourcing eller inte?
 • Myter och verklighet inom offentliga affärer
 • Avtalsformer
 • Tillsyn över upphandlingar
 • Workshops kring några av de mest angelägna ämnena (gruppens val).

Utbildningsdagen genomförs både som föreläsning och med dialog i mindre grupper, där möjlighet till fördjupning ges i de frågor i programmet som deltagarna finner mest angelägna. Upplägget kommer att passa både dig som är ny i politikerrollen och dig som har mer erfarenhet.

Hålltider

08.30 Samling med kaffe/te
09.00 Start
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 30 augusti 2019.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

 3 100 kr exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för lunch, fika och utbildningsmaterial.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

måndag, september 23, 2019

Avslutas

16:00

måndag, september 23, 2019

Adress

Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.