Upphandlingsprocessen från Ax till Limpa

PikuKommun erbjuder din kommun att på hemmaplan genomföra en kommunanpassad utbildning: ”Upphandlingsprocessen – från Ax till Limpa”. Vi har genomfört denna utbildning med blandade grupper från flera kommuner med mycket goda vitsord. Nu erbjuder vi oss att anpassa en utbildning som passar just din kommun och kommunens organisation.

Upphandlingsfrågorna intar en central roll inom den offentliga sektorn och då inte minst för kommunerna – upphandlande myndigheterna. Det är därför av största vikt att de som arbetar med frågorna har goda kunskaper och insikter inom ämnesområdet. Det är många i en kommuns organisation som är involverade i en upphandling, allt ifrån politiker, förvaltningschefer, verksamhetsansvariga och användare av tecknade avtal.

Ämnesområdet Upphandling är komplicerat och omfattar många olika moment, aspekter och processer. Till detta kommer en långtgående juridisk reglering och rent ekonomiska utgångspunkter som man måste ha kontroll på. En felaktig upphandling kan dessutom bli ett dyrt misstag.

Hela upphandlingsprocessen ingår och visar vilka krav som kan ställs på klimatanpassade inköp, miljö, lokalt odlade produkter, arbetsrättsliga villkor, rättvisemärkning, etiska krav, ILO-konventionen m m . Samtidigt ställs krav på att den offentliga sektorn följer spelreglerna som fastslagits av EU genom de gemenskapsrättsliga principerna som gäller för all offentlig upphandling, som fri rörlighet av kapital, varor, tjänster och personal. Detta innebär att många olika intressen gör att upphandlingsarbetet är en balansgång mellan politikers, medborgares och näringslivets skilda intressen. Det är inköparen som skall försöka tillgodose alla dessa viljeinriktningar och önskningar. Med goda kunskaper ökar säkerheten i arbetet och insikten om att man hanterar frågorna på ett riktigt sätt.

Passa på tillfället att på hemmaplan utbilda kommunens hela organisation som på olika sätt är involverade i upphandlingarna.

Så här går det till

BESTÄLL UTBILDNINGEN UNDER TVÅ DAGAR I VECKA 36, 37, 40, 41, 45 eller 48, 2018.

  • Kommunen står för lokaler och eventuell förtäring.
  • Utbildningsdokumentationen erhålls digitalt utan kostnad för spridning till deltagarna.
  • Offertförfrågan bör innehålla beräknat antal deltagare, önskemål om tid för utbildningen i de föreslagna veckorna samt kontaktperson (telnr och e-postadress).

Medverkande

PO Andersson

PO är upphandlingschef i Värmdö och Huddinge kommuner, och har varit verksam inom området i mer än 30 år och har under de åren genomfört mer än 350 utbildnings- och konsultuppdrag i kommun, stat och landsting.

PO är också operativ i det praktiska upphandlingsarbetet bland annat som upphandlingschef och upphandlingsrådgivare och utbildningspedagogiken bygger på egna erfarenheter ifrån hela den offentliga sektorn samt genom medverkan i olika sammanhang med lagstiftningsarbetet kring offentlig upphandling.

PO har bl a utbildat länsrätterna (numera förvaltningsrätterna) i Södermanland, Uppland, Dalarna, Västmanland, Jönköpings län och Stockholm samt Kammarrätten i Stockholm, Jönköpings län och Högsta Förvaltningsdomstolen. Har även utbildat Kommerskollegium myndigheten för Sveriges medlemskap i EU och den fria rörligheten.

PO arbetar också med komplicerade upphandlingar och upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog, konkurrensutsätning av biblioteksverksamhet, infrastruktur och integration av ensamkommande flyktingbarn samt olika former av tjänstekoncessioner som simhallar, äldreboende, skola och komvuxutbildning.

PO har också varit utsedd av regeringen som upphandlingsexpert i den statliga byggkostnadsdelegationen och har också stor erfarenhet ifrån partneringprojekt inom entreprenadområdet där han ingår i styrgruppen för stora projekt i Stockholmregionen med ett totalt kontraktsvärde på ca 5 miljarder kronor.

PO är också initiativtagare till Sveriges första distansheltidsutbildning på två år till offentlig inköpare med start hösten 2016 i samarbete med Stockholms Internationella Handelsskola och är också en av huvudlärarna på utbildningen.

Några citat från tidigare deltagare:

”Mycket bra kurs”

”Praktiskt upplagt”

”Lättsamt trots ett allvarligt ämne”

”Mycket kunnig lärare”

”Erfarenhet från verkligheten”

”Bra och trevlig stämning”

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

00:00

lördag, september 1, 2018

Avslutas

00:00

fredag, november 30, 2018

Adress

Sverige