Vårdbedömningar via telefon

Sjuksköterskans arbete förändras i takt med att de digitala kontakterna in till vården ökar. Inte inte minst har telefonen blivit ett viktigt, effektivt och centralt verktyg!

Det innebär att du som telefonsjuksköterska förväntas att på begränsad tid, på ett medmänskligt sätt och via telefon göra ett flertal komplexa vårdbehovsbedömningar. Du ska också besluta om brådskandegrad och föreslå lämplig vårdåtgärd på ett sätt som inte kan missförstås, i samförstånd med patienten.

Hur gör du det och hur behåller du din egen energi och lust?

På denna utbildningsdag lär du dig hantera komplicerade rådgivningssamtal korrekt med en strukturerat, processinriktat arbetssätt som är anpassad till modern telefonrådgivning.

Metoden möjliggör både medmänsklig och medicinskt säkra bedömningar, vilket även sparar på telefonsjuksköterskans energi, ger kortare kommunikationstider och som i sin tur leder till färre samtalsavbrott och rakare beslutsvägar.

Målgrupp

Sjuksköterskor inom kommun och landsting/regioner.

Medverkande

Ewa Winneby

Ewa har mångårig erfarenhet som rådgivningssköterska och utbildare i samtalsmetodik för sjuksköterskor. Sedan några år tillbaka ger hon återkommande föreläsningar och coaching i samtalsmetodik till vårdcentralssjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götaland. Utöver sjuksköterska är Ewa också diplomerad samtalspedagog och fil kand i omvårdnadsvetenskap

Innehåll

  • Kommunikation
  • Samtalsmetodik
  • Vårdbehovsbedömningar
  • Telefonen som ett viktigt och centralt verktyg. Hur arbetar vi? Metoder
  • Samla information, analysera och tolka, bedöma, åtgärda och avsluta rådgivningssamtalet
  • Genomföra medicinskt säkra, medmänskliga och energisparande rådgivningssamtal i telefon

Hålltider

08.30 – 09.15 Kaffe och registrering

09.15 Utbildningsstart

12.00 – 13.00 Lunch

14.30 Kaffe

16.00 ca Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 24 oktober 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela utbildningsavgiften faktureras.

Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 800 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch. Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

· Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
· Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
· Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
· Utbildningsintyg

Börjar

08:30

onsdag, november 21, 2018

Avslutas

16:00

onsdag, november 21, 2018

Adress

St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö