Vinterväghållning och snöröjning (Jönköping)

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller?

Kommunerna är i egenskap av väghållare skyldig at hålla vägarna i kommunen farbara året om. Vad kommunen ska göra, när det ska göras och hur det ska göras är dock frågor som lagstiftaren lämnat obesvarade. Under denna utbildning får du kunskap om bl a hur kommunen ska prioritera sina resurser, vilka kvalitetskrav som ställs enligt lag och praxis och konsekvenserna av att kommunen bryter mot lagen.

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, verksamhetsansvariga, handläggare samt alla som jobbar med operativa och/eller strategiska frågor vad gäller kommunens vinterväghållning. Även förtroendevalda berörs givetvis av ansvarsområdet.

Medverkande

Christian Arnbom, advokat

Christian Arnbom är advokat och delägare. Han har många års erfarenhet som advokat och då inte minst utifrån det förvaltningsrättsliga området och bl a gjort notarietjänstgöring vid Sundsvalls tingsrätt

Innehåll

Under dagen kommer följande bl a att beröras;

 • – Styrande lagstiftning och annan juridisk reglering.
  – Hur ska kommunen göra riktiga bedömningar?
  – Vad är kommunen skyldig att göra enligt lag?
  – Vad är kommunen skyldig att göra enligt praxis?
  – Vad gäller vid anlitandet av entreprenörer?
  – Ansvar för istappar och snöras.
  – Kommunens skadeståndsansvar.
  – Finns ett kommunalt ansvar för inställda verksamheter på grund av bristande snöröjning?
  – Straffrättsligt ansvar.
  – Rättspraxis och viktiga rättsfall.
  – Frågor, svar och diskussion

Hålltider

09.00 – 09.30 Samling och kaffe
09.30 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 2 januari 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

09:00

tisdag, januari 23, 2018

Avslutas

16:00

tisdag, januari 23, 2018

Adress

Clarion Collection Hotel Victoria, FE Elmgrens gata 5, Jönköping