08
juni, 2020
08:30 - 16:00
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.