12
februari, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

20
mars, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
First Hotel Grand Trotzgatan 9-11, Falun

22
maj, 2019
Personalhandlingar – Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
08:30 - 16:00
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun