Förtroendemannautbildning om upphandling | PikuKommun

Förtroendemannautbildning om upphandling

– grunderna som en politiker bör känna till

Specialdesigna utbildningen till er kommun!

Enligt Upphandlingsmyndigheten gör offentlig sektor affärer för 683 miljarder kronor/år, och då är inte ens de offentliga bolagen inräknade, så det är all idé för en kommun eller region att försöka få ut så mycket som möjligt av skattepengarna.

Du som politiker har ansvar för att skattepengarna används på ett effektivt sätt, och är med och fattar beslut som ibland rör upphandlingar. Samtidigt är tjänstemännens och politikernas uppdrag helt olika och det gäller att vara trygg och tydlig i den roll man själv har. När politiker vet vilket uppdrag de har och på vilket sätt de kan påverka så kommer samspelet med tjänstemännen att fungera som bäst – vilket också innebär att de samlade resurserna räcker längre.

Därför inbjuds du som ny- eller omvald politiker till en späckad heldag där du får mer kunskap om upphandlingar och din roll och ditt ansvar som politiker i sammanhanget.

 

Medverkande 

Peter Ljungbro har en bakgrund från internationella Facility Management, (FM) företag som Sodexo och ISS Faciity Services och har arbetat som Försäljningschef med Offentliga affärer/upphandlingsfrågor i fokus i ett stort antal år. I sitt arbete har Peter engagerat sig i ett flertal projekt med t.ex. Upphandlingsmyndigheten och deltagit i olika upphandlingsråd på både bransch/leverantörssidan, såväl som på upphandlarsidan. Idag arbetar Peter som Affärsstrateg och Seniorkonsult inom DoubleCheck Consulting och arbetar med uppdrag inom Offentliga affärer ur ett brett perspektiv, på såväl köpar- som säljarsidan. Han har också genomfört ett 100-tal utbildningar för förtroendevalda.

 

Målgrupp

Ny- och omvalda politiker i offentlig sektor.

 

Innehåll  (förslag)

 • Det politiska uppdraget
 • Politiker kontra upphandlare, vilka utmaningar finns?
 • Hur skapa värde för medborgare och lokalt näringsliv genom offentlig upphandling och innovation?
 • EU direktivet
 • Upphandlingsreglerna – LOU, LUF, LUFS och LUK. Introduktion med tyngdpunkten på LOU.
 • Statistik om offentlig upphandling
 • BID/NO BID – Hur tänker en leverantör?
 • Outsourcing eller inte?
 • Myter och verklighet inom offentliga affärer
 • Avtalsformer
 • Tillsyn över upphandlingar
 • Workshops kring några av de mest angelägna ämnena (gruppens val).

Utbildningsdagen kan genomförs både som föreläsning och med dialog i mindre grupper, där möjlighet till fördjupning ges i de frågor i programmet som deltagarna finner mest angelägna. Upplägget kommer att passa både dig som är ny i politikerrollen och dig som har mer erfarenhet.

 

Datum och plats

Tid och plats enligt era önskemål.

 

Information

Kontakta vår utbildningschef Christer Grankvist, christer@piku.se eller
utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk, marie-louise@piku.seför design av innehåll för er utbildning samt en offert till fast pris.