Förtroendmannautbildning | PikuKommun

Förtroendmannautbildning

Utbildningen för dig som ska axla det politiska ansvaret i din kommun under den nya mandatperioden!

Specialdesigna utbildningen till er kommun!

Här har du en generell och högklassig basutbildning för ny- och omvalda politiker. Det föreslagna innehållet nedan ger en bred och allmän kunskap om en politikers roll och ansvar, men också en viktig insikt i hur den kommunala organisationen och styrningen är utformad och hur de politiska processerna går till och var gränsen mellan tjänstmännens och politikernas arbete och roll går. Praktiska frågor som t ex hur ett sammanträde går till och hur protokoll ska se ut, gås också igenom. Framförallt lägger vi upp innehåll i samråde med er, så att ni får tid och utrymme för de frågor som är viktigast för er.

 

Medverkande 

Jan Turvall, lektor och expert på kommunal förvaltning och rätt

Jan har undervisat i mer än 45 år vid Göteborgs universitet där han också har varit studierektor i 30 år. Han har specialistkunskaper inom främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet/sekretess. Han har medverkat i många uppdragsutbildningar för statliga och kommunala myndigheter.

Jan har efter de allmänna valen flitigt anlitats som föreläsare för såväl omvalda som nyvalda politiker i ett stort antal kommuner. Därutöver har Jan haft flera utbildningsuppdrag från och för regeringen.

 

Innehåll  (förslag)

 • Kommunala kompetensen
 • Kommunal organisation
 • Kommunala befogenheter
 • Vilka regler gäller för förtroendevalda?
 • Sammanträdestekniska regler – vad gäller?
 • Protokollet – vad gäller för detta?
 • Vem ansvarar för sammanträdet och protokollet?
 • Uppgifter för nämnder och förvaltningar
 • Regler för ekonomi och revision
 • Rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda – vem gör vad?
 • Regler för kommundirektörer och delegationsbeslut
 • Struktur
 • Nyheter i nya kommunallagen
 • Förslag som EJ genomförts
 • Styrelsens roll
 • Fullmäktiges roll
 • Delegation
 • Vad kan prövas? Av vem? I vilka instanser? Och när?
 • Offentlighet och sekretess – vad gäller?
 • Inkomna och upprättade handlingar – allmänna och/eller offentliga?
 • Vad är mitt ansvar som politiker?
 • Hur utövar jag mitt uppdrag och styr den verksamhet jag ansvarar för?
 • Vilka är mina rättigheter och skyldigheter som politiker?
 • Krav på serviceskyldighet
 • Tydligare motivering av beslut
 • Snabbare underrättelse om beslut
 • Myndighetens utredningsansvar
 • Dröjsmålstalan – nytt institut
 • Rättelse – myndigheters möjligheter/skyldigheter att ompröva och ändra sina egna beslut

 

Datum och plats

Tid och plats enligt era önskemål.

 

Information

Kontakta vår utbildningschef Christer Grankvist, christer@piku.se eller
utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk, marie-louise@piku.seför design av innehåll för er utbildning samt en offert till fast pris.