28
november, 2018
Kommunal nämndadministration med fokus på ny mandatperiod och nya kommunallagen
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

08
mars, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

10
april, 2019
Arbete med Stress och utmattningssyndrom
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottgatan 9, Gävle

09
maj, 2019
26
oktober, 2018
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

18
oktober, 2018
Att skriva exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

09
oktober, 2018
08
oktober, 2018
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

17
september, 2018
Jobbiga samtal med jobbiga typer – kundservice när det är som svårast
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

10
september, 2018
Ny lag om Kommunal redovisning
13:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

29
maj, 2018
Enskilda vägar och det kommunala ansvaret för gator och vägar och dess underhåll
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

28
maj, 2018
Utvärderingsmodeller vid upphandling; användning, lämplighet och tillämpning
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

24
maj, 2018
Specialdag om dödsboanmälningar
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

24
april, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

23
april, 2018
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

27
mars, 2018
Lex Sarah
08:30 - 15:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

20
mars, 2018
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

13
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

08
februari, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

06
februari, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

05
februari, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

27
januari, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

18
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Gävle)
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

05
januari, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

06
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Gävle)
08:30 - 15:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...