06
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Gävle)
08:30 - 15:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

16
november, 2017
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Föreläsaren har lång klinisk erfarenhet från bl a Speciallistsmärtmottagning och delar med sig av tips och erfarenheter kopplat till patientfall.

30
november, 2017
Ny förvaltningslag träder i kraft 2018-07-01. Vad är skillnaderna?
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Den nya lagen innebär ytterligare en utbyggnad av regelverket för att värna rättssäkerheten och säkerställa myndigheternas service till allmänheten och snabb ärendehandläggning. Nya krav...

18
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Gävle)
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

05
februari, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

06
februari, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

07
februari, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

27
februari, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

13
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

20
mars, 2018
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

27
mars, 2018
Lex Sarah
08:30 - 15:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

05
april, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

23
april, 2018
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

24
april, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

24
april, 2018
Personalhandlingar – Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

26
april, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

24
maj, 2018
Specialdag om dödsboanmälningar
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

18
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Gävle)
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

27
februari, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

13
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

20
mars, 2018
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

27
mars, 2018
Lex Sarah
08:30 - 15:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

05
april, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

23
april, 2018
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

24
april, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

24
april, 2018
Personalhandlingar – Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

26
april, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

24
maj, 2018
Specialdag om dödsboanmälningar
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

06
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Gävle)
08:30 - 15:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

Du kan hitta alla våra tidigare utbildningar under utbildningsarkiv.