12
november, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.

04
december, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna.

16
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken.