16
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

En 8-dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare...

04
november, 2019
Hotfulla och stressande situationer i skolan
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

Utbildningen utgår från Skolverkets utbildningsmaterial “Väpnat våld i skola”, Polisens och Räddningstjänstens agerande samt erfarenheter från tidigare händelser såsom Trollhättan och Jokela. Du får...

21
november, 2019
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga. Undersökningar har visat att de ibland innehåller bestämmelser som saknar stöd i PBL. Kommunerna har i vissa...

25
november, 2019
Utvärderingsmodeller vid upphandling: användning, lämplighet och tillämpning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

28
november, 2019
Offentlig upphandling: Nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 C, Göteborg

29
november, 2019
Offentlig upphandling och ramavtal
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

17
december, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

Har du nyligen fått axlat rollen som chef? Gratulerar till en fantastisk möjlighet att få göra skillnad! Framgångsrikt ledarskap offentlig förvaltning.