17
december, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

16
maj, 2019
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
08:30 - 16:30
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälan.

10
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

08
maj, 2019
Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet – med inriktning på nya lagen från 1 jan 2020
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

07
maj, 2019
06
maj, 2019
Själskador och självskador
09:00 - 15:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

24
april, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

24
april, 2019
Dokumentation för utförare
08:30 - 12:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
april, 2019
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5, Göteborg

23
april, 2019
Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän
09:00 - 16:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

09
april, 2019
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

09
april, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

05
april, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

04
april, 2019
Särskilt begåvade barn och elever – så möter du dem! En utmaning för pedagoger!
17:00 - 21:00
Gårda Konferens Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

04
april, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

01
april, 2019
Nyvald eller omvald i byggnadsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd eller miljö- och hälsoskyddsnämnd
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

18
mars, 2019
Förhandlingsteknik för upphandlare
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång

13
december, 2018
Digitalisering och E-förvaltning
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

12
december, 2018
Hantering av olovligt byggande
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

29
november, 2018
Specialdag om Dödsboanmälningar. Var med och påverka innehållet!
08:30 - 16:00
ATWORK I Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

22
november, 2018
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

21
november, 2018
Kommunens skadeståndsansvar
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

24
oktober, 2018
Arbete med stress och utmattningssyndrom
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

18
oktober, 2018
Väpnat våld i skolan
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

11
oktober, 2018
Att leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

12
september, 2018
Ny förvaltningslag och kommunallag
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

11
september, 2018
Ny lag om Kommunal redovisning
13:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

11
september, 2018
Lex Sarah
08:30 - 15:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

30
maj, 2018
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

29
maj, 2018
Offentlig upphandling; nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
maj, 2018
Partnering och konkurrenspräglad diaog
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

15
maj, 2018
Rätt säkerhet till rätt pris med kompetens och säkerhetsekonomi
09:00 - 15:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

03
maj, 2018
Hot och våld i arbetslivet. Specialinriktning mot öppna/offentliga verksamheter
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

24
april, 2018
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
april, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg.

18
april, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

17
april, 2018
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

16
april, 2018
Hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

09
april, 2018
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

22
mars, 2018
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

19
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg.

24
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Göteborg)
09:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

10
november, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Göteborg)
08:30 - 15:00
Atwork, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...