22
mars, 2018
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

09
april, 2018
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

16
april, 2018
Hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

17
april, 2018
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

18
april, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
april, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg.

24
april, 2018
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

03
maj, 2018
Hot och våld i arbetslivet. Specialinriktning mot öppna/offentliga verksamheter
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

15
maj, 2018
Rätt säkerhet till rätt pris med kompetens och säkerhetsekonomi
09:00 - 15:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

23
maj, 2018
Partnering och konkurrenspräglad diaog
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

19
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg.

24
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Göteborg)
09:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

10
november, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Göteborg)
08:30 - 15:00
Atwork, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

Du kan hitta alla våra tidigare utbildningar under utbildningsarkiv.