11
januari, 2022
Lex Sarah
08:30 - 15:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

29
november, 2018
Specialdag om Dödsboanmälningar. Var med och påverka innehållet!
08:30 - 16:00
ATWORK I Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

12
december, 2018
Hantering av olovligt byggande
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

13
december, 2018
Digitalisering och E-förvaltning
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
april, 2019
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5, Göteborg

24
april, 2019
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
08:30 - 12:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

07
maj, 2019
08
maj, 2019
Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet – med inriktning på nya lagen från 1 jan 2020
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

24
oktober, 2018
Arbete med stress och utmattningssyndrom
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

18
oktober, 2018
Väpnat våld i skolan
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

11
oktober, 2018
Att leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

12
september, 2018
Ny förvaltningslag och kommunallag
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

11
september, 2018
Ny lag om Kommunal redovisning
13:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

30
maj, 2018
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

29
maj, 2018
Offentlig upphandling; nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
maj, 2018
Partnering och konkurrenspräglad diaog
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

15
maj, 2018
Rätt säkerhet till rätt pris med kompetens och säkerhetsekonomi
09:00 - 15:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

03
maj, 2018
Hot och våld i arbetslivet. Specialinriktning mot öppna/offentliga verksamheter
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

24
april, 2018
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

17
april, 2018
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

09
april, 2018
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:30
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

22
mars, 2018
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

19
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg.

24
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Göteborg)
09:00 - 16:00
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

10
november, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Göteborg)
08:30 - 15:00
Atwork, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...