25
september, 2019
Socialrätt – vad gäller och vad är på gång inom socialtjänstens ansvarsområde?
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

26
september, 2019
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

16
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

En 8-dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare...

16
oktober, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Vem vet – kanske vår nästa nobelpristagare finns i just ditt klassrum? Då behöver du tillämpa särskilda pedagogiska tänk och vara beredd på att...

25
november, 2019
Utvärderingsmodeller vid upphandling: användning, lämplighet och tillämpning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

28
november, 2019
Offentlig upphandling: Nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 C, Göteborg

29
november, 2019
Offentlig upphandling och ramavtal
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

17
december, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

16
maj, 2019
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
08:30 - 16:30
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälan.

10
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

08
maj, 2019
Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet – med inriktning på nya lagen från 1 jan 2020
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

07
maj, 2019
06
maj, 2019
Själskador och självskador
09:00 - 15:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

24
april, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

24
april, 2019
Dokumentation för utförare
08:30 - 12:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
april, 2019
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5, Göteborg

23
april, 2019
Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän
09:00 - 16:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

09
april, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

09
april, 2019
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

05
april, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

04
april, 2019
Särskilt begåvade barn och elever – så möter du dem! En utmaning för pedagoger!
17:00 - 21:00
Gårda Konferens Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

04
april, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

01
april, 2019
Nyvald eller omvald i byggnadsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd eller miljö- och hälsoskyddsnämnd
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

18
mars, 2019
Förhandlingsteknik för upphandlare
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång