26
september, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen Specialdag om Dödsboanmälningar är att att ge kunskap om lagstiftning som styr...

05
november, 2019
Kommunal kravhantering
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Utbildningen behandlar grunderna i kommunallagen och lagen om betalningsföreläggande. Vidare behandlas kommunalrättsliga principer och vilka möjligheter som finns att t ex stänga av vattenförsörjning...

28
november, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna.