13
juni, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

24
maj, 2019
Hantering av olovligt byggande
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

22
maj, 2019
Utbildningsdag för politiker i socialnämnden och dess ledningsgrupp
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

09
maj, 2019
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
08:30 - 16:00
Lokal i Luleå meddelas efter anmälningstidens utgång.

13
mars, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Luleå meddelas efter anmälningstidens utgång.

12
mars, 2019
28
november, 2018
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

13
november, 2018
Vårdbedömningar via telefon
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

30
oktober, 2018
Att leda utifrån det som motiverar! Chefs- och ledarutbildning
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

25
oktober, 2018
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

11
oktober, 2018
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
08:30 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

27
september, 2018
Specialdag om Dödsboanmälningar. Var med och påverka innehållet!
08:30 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

19
september, 2018
Ärenderegistrering i praktiken – påbyggnad
08:30 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

18
september, 2018
Grundläggande utbildning i ärenderegistrering
08:30 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå