19
september, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.

18
november, 2019
Ärenderegistrering Grundkurs
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Denna grundläggande utbildningsdag ger dig kunskaper om lagstiftning och metoder för registrering av allmänna handlingar, inklusive hantering av e-post och andra digitala handlingar.

19
november, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Syftet med dagen är att ge inspiration, kunskaper och förslag till hur kvaliteten i diariet kan förbättras.

25
november, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken.

26
november, 2019
Personalhandlingar: Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

En grundläggande utbildning för dig som ansvarar för rutiner kring personaladministration och/eller arbetar med personaladministrativa handlingar i kommuner, landsting och kommunala bolag.

26
november, 2019
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga. Undersökningar har visat att de ibland innehåller bestämmelser som saknar stöd i PBL. Kommunerna har i vissa...

16
december, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.