07
oktober, 2019
Ledarutbildning BAS 2.0 – 3 dagar
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.

17
oktober, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
17:00 - 19:30
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

Det här är en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck, om hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och...

11
november, 2019
Hotfulla och stressande situationer i skolan
09:00 - 16:00
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

Utbildningen utgår från Skolverkets utbildningsmaterial “Väpnat våld i skola”, Polisens och Räddnings-tjänstens agerande samt erfarenheter från tidigare händelser såsom Trollhättan och Jokela. Du får...