Nyvald eller omvald i byggnadsnämnd, samhällsbygg-nadsnämnd eller miljö- och hälso-skyddsnämnd | PikuKommun

Nyvald eller omvald i byggnadsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd eller miljö- och hälsoskyddsnämnd

Specialdesigna utbildningen till er kommun!

Som nämndsledamot har du ett stort antal lagar och principer att förhålla dig till. Varje beslut kan i stort sett överklagas och de formella och materiella juridiska aspekterna är därför viktiga. Till detta kommer att du måste ha faktakunskaper inom det sakområdet du är förtroendevald inom.

Utbildningen tar upp grundläggande bestämmelser som styr den kommunala förvaltningen och problemställningar som uppstår i den praktiska handläggningen och beslutsfattandt av ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Utbildningen tar även upp jävsfrågor, mutbrott och skadestånd samt vad som specifikt gäller för myndighetsut-övande beslut och verksamhet. Framställningen illustreras med relevanta rättsfall och JO-uttalanden som är av vikt och vägledande för verksamhetsområdet.

Medverkande 

Christian Arnbom, advokat
Christian Arnbom är advokat och delägare. Han har många års erfarenhet som advokat och då inte minst utifrån det förvaltningsrättsliga området och har biträtt ett stort antal kommuner inom olika rättsområden.

 

 

 

Målgrupp

Nyvalda och omvalda i byggnadsnämnder, samhällsbyggnadsnämnder och miljö- och hälsoskyddsnämnder/motsvarande samt handläggare och ledningsgrupper.

 

Innehåll  (förslag)

 • Offentligrättsliga principer
 • Kommunallagen och förvaltningslagen
 • Den kommunala kompetensen
 • Otillbörligt gynnande av enskild
 • Grunderna i plan- och bygglagen och miljöbalken
 • Vad är myndighetsutövning? Vad gäller specifikt för detta?
 • Rättssäker handläggning av ärenden och rättssäkra beslut – hur?
 • Kommunala jävsregler för tjänstemän och politiker
 • Mutbrottet
 • Skadestånd
 • Frågor, svar och diskussion

 

Datum och plats

Tid och plats enligt era önskemål.

 

Information

Kontakta vår utbildningschef Christer Grankvist, christer@piku.se eller
utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk, marie-louise@piku.seför design av innehåll för er utbildning samt en offert till fast pris.