OM pikukommun.se

PikuKommun ägs och drivs av Piku AB.

Piku AB grundades 2001 och har merparten av sina uppdrag i offentlig sektor, men även inom näringslivet, främst bland ägarledda bolag med 1-100 anställda. Vi arrangerar dels egna utbildningar och dels designade program/utbildningar på uppdrag av t ex kommuner, förvaltningar, enheter/arbetsplatser.

Tusentals politiker, chefer och medarbetare har fått kompetensutveckling i Piku genom åren.

Utbildningar av hög klass

Inom framförallt äldreomsorg, skola och förskola är Piku välkänt och etablerat, men nu breddar vi utbudet för övriga offentliga/kommunala verksamheter och samlar allt under området ”PikuKommun”. Här finns utbildningar av hög klass med stora mervärden, som gör att Pikus utbildningar gör skillnad och ger lite mer – utbildning som ger mycket värde för pengarna, vilket vi tror är viktigt för våra kunder.

Piku har alltid haft 10-20 konsulter som är specialiserade inom sina områden och som hela tiden förnyar och utvecklar sig. Det ger oss en flexibel organisation – en garanti för varje uppdragsgivare, att faktiskt få just det den behöver.

Piku sätter nya tankar i rörelse!

I Piku är nya tankar ständigt i rörelse. Så måste det vara för att vi ska kunna fortsätta att vara förstahandsvalet för våra uppdragsgivare.

Men ”nya tankar i rörelse” står för mer än så:

Vi vill bidra till förändring och utveckling genom att sätta nya tankar i. Även om vi lever i en snabbt föränderlig tillvaro är det lätt att hamna i gamla hjulspår och fastna i tankar och rutiner som inte längre är optimala.

Nya tankar, kreativitet, problemlösning, anpassning, motivation och drivkrafter, är det som gör att en organisation lever vidare och utvecklas.

För en organisation är inget annat än människorna i den. Får du inte medarbetarna att känna lust för sitt arbete och målen i verksamheten, så sker ingen nämnvärd förändring. Samtidigt är det i människorna som lösningarna och möjligheterna finns!