Om PikuKommun

PikuKommun är ett affärsområde som ägs och drivs av Piku AB.

Piku AB grundades 2001 och har merparten av sina uppdrag i offentlig sektor. Vi  genomför dels öppna utbildningar på ett tiotal orter i landet och dels designade program/utbildningar som förläggs på önskad plats, på uppdrag av t ex kommuner, förvaltningar, enheter/arbetsplatser. Tusentals politiker, chefer och medarbetare har fått kompetensutveckling i Piku genom åren.

 

Utbildningar av hög klass

Sedan ett par år tillbaka erbjuder vi utbildningar till alla verksamheter inom kommunerna samt olika centrala och regionala myndigheter – allt samlat under affärsområdet ”PikuKommun”. Här finns utbildningar av hög klass och hög aktualitet!

Piku har ett 40-tal konsulter som är högt specialiserade inom sina områden, och som hjälper kommunerna med den viktiga kompetensutvecklingen för att hålla jämna steg med de förändringar som ständigt sker och som kommunerna måste kunna förhålla sig till.

 

Nationell välfärdskonferens

En årlig konferens för kommunala beslutsfattare!
Intressanta forskare, prakti­ker, politiker och sakkunniga som delar med sig av t ex ny forskning, framgångsrika och innovativa exempel/förebilder, politik och annat som är vik­tigt för dig.

I samband med konferensen koras en av Sveriges kommuner vid en prisutdelning under middagen. Priset går till den kommun som utmärkt sig med innovativa sats­ningar inom teknik, administration, demokrati, arbetssätt, me­todik, ledarskap eller annat som är av stor betydelse för verksam­heten och framtiden.

Läs mer om konferensen och om hur du nominerar på www.futureandwelfare.com

 

Piku sätter nya tankar i rörelse!

I Piku är nya tankar ständigt i rörelse. Så måste det vara för att vi ska kunna fortsätta att vara förstahandsvalet för våra uppdragsgivare.

Men ”nya tankar i rörelse” står för mer än så:
Vi vill bidra till förändring och utveckling genom att sätta nya tankar i rörelse även hos våra kunder. Även om vi lever i en snabbt föränderlig tillvaro är det lätt att hamna i gamla hjulspår och fastna i tankar och rutiner som inte längre är optimala.

För en organisation är inget annat än människorna i den. Får du inte medarbetarna att känna lust för sitt arbete och målen i verksamheten, så sker ingen nämnvärd förändring. Samtidigt är det i människorna som lösningarna och möjligheterna finns!