Under 2019 är Piku en stolt partner till Individuella Människohjälp, IM, och bidrar till deras arbete för allas rätt till utbildning.

Att företag och näringsliv ska ta ett aktivt samhällsansvar (CSR) har alltid varit viktigt för oss i Piku. På många olika sätt stödjer vi t ex ungdomar i deras skola eller fritid. Under mars 2019 har Piku därför startat ett forum tillsammans med de konsulter och andra samarbetspartners som vill delta i stödet till IM genom att donera valfritt belopp årligen eller i samband med fakturering av tjänster mm.
Målet är att efter 2019 kunna samla ett värde av 100.000 SEK till IM.

Fördelarna är många:
– Om du inte har ett eget CSR-arbete så kan du ingå i Pikus Goodwill
– Varumärkesbyggande för ditt företag
– Reklam på Pikus och din hemsida, på våra events, i nyhetsbrev mm.
– Valfri summa – alla bidrag räknas!

I Piku & Friends ska det kännas extra gott att vara företagare!

Vi är med och stöttar IM!

knapp_villduvaramed
Anna Melle
Kultur & Integration
Annika Gustafsson Advokaterna Gustavsson, Arnbom & Hedberg
Lars J O Larsson,
Kvintessensen
Hans-Inge Persson
Jonas Svensson
Sturup Airport Hotel
Arne Åbjörnsson
a:tree communication