19
mars, 2020
08:45 - 12:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Var på plats när vi presenterar utredningens slutbetänkande, och vilka åtgärder som föreslås för att kommunerna ska ha kapacitet att klara sina uppdrag framöver....

25
mars, 2020
08:45 - 12:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Var på plats när vi presenterar utredningens slutbetänkande, och vilka åtgärder som föreslås för att kommunerna ska ha kapacitet att klara sina uppdrag framöver.

26
mars, 2020
08:45 - 12:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Var på plats när vi presenterar utredningens slutbetänkande, och vilka åtgärder som föreslås för att kommunerna ska ha kapacitet att klara sina uppdrag framöver.

12
maj, 2020

Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet finns angivna i barnkonventionen och i nationell rätt. Trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen och dessutom...

20
maj, 2020
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Tillitsbaserat ledarskap… men vad är det och hur gör man? Känns det igen: Detaljstyrning, överdriven kontroll, ineffektivitet och onödig rapportering? Skulle du föredra tillit, samverkan...