19
september, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.

23
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken.

24
september, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

Syftet med dagen är att ge inspiration, kunskaper och förslag till hur kvaliteten i diariet kan förbättras.

26
september, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.

07
oktober, 2019
Ledarutbildning BAS 2.0 – 3 dagar
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.

09
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

16
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

En 8-dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare...

21
oktober, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag! På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

21
oktober, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

Har du nyligen fått axlat rollen som chef? Gratulerar till en fantastisk möjlighet att få göra skillnad! Framgångsrikt ledarskap offentlig förvaltning.

04
november, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Allmänna handlingars offentlighet”, dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen, samt rättspraxis...

05
november, 2019
Kommunal kravhantering
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Utbildningen behandlar grunderna i kommunallagen och lagen om betalningsföreläggande. Vidare behandlas kommunalrättsliga principer och vilka möjligheter som finns att t ex stänga av vattenförsörjning...

06
november, 2019
Kommunal kravhantering
09:00 - 16:00
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall

Utbildningen behandlar grunderna i kommunallagen och lagen om betalningsföreläggande. Vidare behandlas kommunalrättsliga principer och vilka möjligheter som finns att t ex stänga av vattenförsörjning...

12
november, 2019
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga. Undersökningar har visat att de ibland innehåller bestämmelser som saknar stöd i PBL. Kommunerna har i vissa...

12
november, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.

15
november, 2019
Kommunen som fastighetsägare
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Denna utbildningsdag går igenom de regler som gäller för kommunen vid hantering av sina fastigheter, exempelvis bestämmelserna i ordningslagen, jordabalken m fl.

18
november, 2019
Ärenderegistrering Grundkurs
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Denna grundläggande utbildningsdag ger dig kunskaper om lagstiftning och metoder för registrering av allmänna handlingar, inklusive hantering av e-post och andra digitala handlingar.

18
november, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Allmänna handlingars offentlighet”, dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen, samt...

19
november, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Syftet med dagen är att ge inspiration, kunskaper och förslag till hur kvaliteten i diariet kan förbättras.

21
november, 2019
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga. Undersökningar har visat att de ibland innehåller bestämmelser som saknar stöd i PBL. Kommunerna har i vissa...

22
november, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna.

25
november, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken.

25
november, 2019
Utvärderingsmodeller vid upphandling: användning, lämplighet och tillämpning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

26
november, 2019
Personalhandlingar: Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

En grundläggande utbildning för dig som ansvarar för rutiner kring personaladministration och/eller arbetar med personaladministrativa handlingar i kommuner, landsting och kommunala bolag.

26
november, 2019
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga. Undersökningar har visat att de ibland innehåller bestämmelser som saknar stöd i PBL. Kommunerna har i vissa...

26
november, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.

28
november, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag! På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

28
november, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna.

28
november, 2019
Offentlig upphandling: Nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 C, Göteborg

29
november, 2019
Offentlig upphandling och ramavtal
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

04
december, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna.

10
december, 2019
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Välkommen till en utbildningsdag som riktar sig till dig inom plan och bygg, miljö och teknisk verksamhet och som i ditt arbete hanterar myndighetens...

16
december, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

17
december, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

Har du nyligen fått axlat rollen som chef? Gratulerar till en fantastisk möjlighet att få göra skillnad! Framgångsrikt ledarskap offentlig förvaltning.

16
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken.