04
maj, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

15
maj, 2018
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

21
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

09
mars, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde

12
februari, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

Du kan hitta alla våra tidigare utbildningar under utbildningsarkiv.