12
augusti, 2019
Kommunal kravhantering
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

28
augusti, 2019
Den framtida ekonomen är digital! Hur möter vi den?
09:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
september, 2019
Ledarskapets betydelse för Personcentrerad vård
13:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

16
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

17
september, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

19
september, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

23
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

24
september, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

24
september, 2019
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

24
september, 2019
Personcentrerad vård – vad betyder det i praktiken och hur lyckas vi?
17:00 - 19:30
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

25
september, 2019
Socialrätt – vad gäller och vad är på gång inom socialtjänstens ansvarsområde?
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

26
september, 2019
26
september, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall...

26
september, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

27
september, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

30
september, 2019
Offentlig upphandling: Nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
Quality Hotell Sundsvall, Esplanaden 26, Sundsvall

03
oktober, 2019
04
oktober, 2019
Offentlig upphandling och ramavtal
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

07
oktober, 2019
Ledarutbildning BAS 2.0 – 3 dagar
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

09
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

10
oktober, 2019
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
08:30 - 16:30
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Utbildningsdagen innebär en genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation rörande ärenden med fokus på vuxna med en missbruks och eller beroendeproblematik.

16
oktober, 2019
Familjerätt – grunder om lagstiftning och rättstillämpning
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

16
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

En 8-dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare...

21
oktober, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag! På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

21
oktober, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

23
oktober, 2019
24
oktober, 2019
Faderskaps- och föräldraskapsutredningar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

29
oktober, 2019
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Aros Congress Center Munkgatan 7, Västerås

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

31
oktober, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall...

14
november, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen, Tyringe

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall...

18
november, 2019
Ärenderegistrering Grundkurs
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Denna grundläggande utbildningsdag ger dig kunskaper om lagstiftning och metoder för registrering av allmänna handlingar, inklusive hantering av e-post och andra digitala handlingar.

20
november, 2019
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
08:30 - 16:30
Sturup Aiport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen innebär en genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation rörande ärenden med fokus på vuxna med en missbruks och eller beroendeproblematik. Från aktualisering,...

25
november, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken.

25
november, 2019
Utvärderingsmodeller vid upphandling: användning, lämplighet och tillämpning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

26
november, 2019
Personalhandlingar: Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

En grundläggande utbildning för dig som ansvarar för rutiner kring personaladministration och/eller arbetar med personaladministrativa handlingar i kommuner, landsting och kommunala bolag.

26
november, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

28
november, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag! På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

28
november, 2019
Offentlig upphandling: Nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 C, Göteborg

29
november, 2019
Offentlig upphandling och ramavtal
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

17
december, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

14
juni, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

13
juni, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

13
juni, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

13
juni, 2019
Kommunal kravhantering
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

12
juni, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

11
juni, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

10
juni, 2019
05
juni, 2019
Ledarutbildning Bas vt 2019
09:00 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

04
juni, 2019
Förhandlingsteknik för upphandlare
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

03
juni, 2019
Förhandlingsteknik för upphandlare
08:30 - 16:00
Lokal i Gävle meddelas efter anmälningstidens utgång

29
maj, 2019
Ledarutbildning BAS 2.0 vt 2019
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

28
maj, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

24
maj, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Västerås meddelas efter anmälningstidens utgång.

23
maj, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

23
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

23
maj, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
08:30 - 16:00
Lokal i Västerås meddelas efter anmälningstidens utgång.

22
maj, 2019
Personalhandlingar – Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
08:30 - 16:00
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

22
maj, 2019
Utbildningsdag för politiker i socialnämnden och dess ledningsgrupp
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

20
maj, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

17
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

13
maj, 2019
Presidieutbildning för ny- och omvalda
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

10
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

09
maj, 2019
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

09
maj, 2019
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
08:30 - 16:00
Lokal i Luleå meddelas efter anmälningstidens utgång.

09
maj, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
maj, 2019
08
maj, 2019
Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet – med inriktning på nya lagen från 1 jan 2020
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

08
maj, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
maj, 2019
Missbruk, trauma och samsjuklighet
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

07
maj, 2019
07
maj, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

07
maj, 2019
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
08:30 - 16:00
Lokal i Östersund meddelas efter anmälningstidens utgång.

06
maj, 2019
Själskador och självskador
09:00 - 15:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

26
april, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

25
april, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

24
april, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

24
april, 2019
Dokumentation för utförare
08:30 - 12:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

23
april, 2019
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5, Göteborg

12
april, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

11
april, 2019
Bättre offentliga upphandlingar! (3 tillfällen)
13:00 - 17:00
Kockum Fritid, Malmö

11
april, 2019
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
april, 2019
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

11
april, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

09
april, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

05
april, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

04
april, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

03
april, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

02
april, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

28
mars, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 26, Sundsvall

22
mars, 2019
Missbruk, trauma och samsjuklighet
08:30 - 16:00
St Gertrud Konferens, Östergatan 7, Malmö

20
mars, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
First Hotel Grand Trotzgatan 9-11, Falun

19
mars, 2019
Dokumentation för utförare
12:00 - 16:30
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

18
mars, 2019
Förhandlingsteknik för upphandlare
08:30 - 16:00
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång

18
mars, 2019
Själskador och självskador
09:00 - 15:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

14
mars, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

13
mars, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Luleå meddelas efter anmälningstidens utgång.

12
mars, 2019
08
mars, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

06
mars, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

05
mars, 2019
04
mars, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

28
februari, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Sundsvall meddelas efter anmälningstidens utgång.

27
februari, 2019
27
februari, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen 15, Tyringe

21
februari, 2019
20
februari, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

15
februari, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7 Västerås

07
februari, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

06
februari, 2019
Dokumentation för utförare
12:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

24
januari, 2019
Bevarande och gallring med stöd av dokumenthanteringsplan inom socialtjänsten
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

23
januari, 2019
Att upprätta en dokumenthanteringsplan
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

22
januari, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

08
mars, 2014
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.