13
juni, 2019
Kommunal kravhantering
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

11
juni, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

23
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

13
maj, 2019
Hantering av olovligt byggande
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

09
maj, 2019
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

07
maj, 2019
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
08:30 - 16:00
Lokal i Östersund meddelas efter anmälningstidens utgång.

05
april, 2019
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

24
januari, 2019
Bevarande och gallring med stöd av dokumenthanteringsplan inom socialtjänsten
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

23
januari, 2019
Att upprätta en dokumenthanteringsplan
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

22
januari, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

03
december, 2018
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

20
november, 2018
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

25
oktober, 2018
Specialdag om Dödsboanmälningar. Var med och påverka innehållet!
08:30 - 16:00
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

23
oktober, 2018
Ny förvaltningslag och kommunallag
08:30 - 16:30
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund