07
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Stockholm)
08:30 - 15:00
Best Western Kom Hotel, Stockholm

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

07
november, 2017
Hemmasittarna och den statliga utredningens förslag
09:00 - 16:00
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

En dag om skälen till varför alla metoder vi använder i skolans värld för att få dem tillbaks inte fungerar!

27
november, 2017
Delegation, jour och beredskap för socialnämndens ordförande och presidier
08:30 - 16:00
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

28
november, 2017
Ny förvaltningslag träder i kraft 2018-07-01. Vad är skillnaderna?
08:30 - 16:00
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

Den nya lagen innebär ytterligare en utbyggnad av regelverket för att värna rättssäkerheten och säkerställa myndigheternas service till allmänheten och snabb ärendehandläggning. Nya krav...

20
mars, 2018
Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?
08:30 - 16:30
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

20
mars, 2018
Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?
08:30 - 16:30
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

07
november, 2017
Hemmasittarna och den statliga utredningens förslag
09:00 - 16:00
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

En dag om skälen till varför alla metoder vi använder i skolans värld för att få dem tillbaks inte fungerar!

07
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Stockholm)
08:30 - 15:00
Best Western Kom Hotel, Stockholm

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

Du kan hitta alla våra tidigare utbildningar under utbildningsarkiv.