08
oktober, 2019
Studieresa till Demensbyn på Fyn, Danmark
08:00 - 18:30
Bryghuset Svendborg Demensby, Svendborg, Danmark